တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

 

၁။ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂ နှင့် ၈၀(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

 

(က) ဦးခွန်ဒီဂေါလ် လွိုင်လင်မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဥက္ကဋ္ဌ
( ခ) ဦးကိန်မိုင် မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
( ဂ) ဦးမြင့်စိုးနိုင် ရပ်စောက်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးမောရှည် မိုင်းဖြတ်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
( င) ဒေါ်တင်မေထွန်း တာချီလိတ်မဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
( စ) ဒေါက်တာထွန်းအောင် ညောင်ရွှေမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစိုင်းတင်ဦး နမ့်ခမ်းမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
( ဇ) ဦးစိုင်းကြူ လားရှိုးမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
( စျ) ဦးစောလုံ မိုးနဲမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဦးဇော်ဦး နမ္မတူမဲဆန္ဒနယ် (၁) အတွင်းရေးမှူး

 

 

၂။ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း (၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

 

 

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

 

၃။ " တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ" ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 

(က) ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အရေးကို လိုအပ်သည့်အခါ စနစ်တကျနှင့် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ လေ့လာတင်ပြနိုင်ရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြချက်များအပေါ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၂၄)အရ လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၃(က)(ခ)(ဂ)(ဃ)အရ လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေ ၆၄ (က)(ခ)(ဂ)(ဃ)အရ လည်းကောင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် တင်ပြရမည်။

(ဃ) ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်သော ကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲဖြင့် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

(င) အထက်အပိုဒ်(ဃ)အရ ကော်မတီ၏ တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များ ဖြစ်ရမည့်အပြင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးတွင် အကျုံးဝင်သော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။

(စ) ကော်မတီတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါ ဆောင်ရွက်သည့် ကာလများတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

waaရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ ပန်ဆန်းနှင့် မက်မန်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 51 guests and no members online