သတင်းများ

ကေလးစာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္(ေတာင္ႀကီး) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 ေတာင္ႀကီး ေမ -၂၂

2191

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္(ေတာင္ႀကီး) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကို ေမ(၂၂)ရက္ နံနက္ (၉)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္က်င္းပေရးအတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အစည္းအေဝးမ်ားကို တစ္ႀကိမ္မွႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးဟုသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္သည္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္က်င္းပလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-II တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ ကေလးစာေပ ပြဲေတာ္မက်င္းပမီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ နိုဗယ္ျမန္မာစာေပပြဲေတာ္ (၂)ႀကိမ္က်င္းပခဲ့စဥ္က ကေလးစာေပကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ကေလးစာေပဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးစာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အထူးစိတ္ဝင္စားအားေပးျခင္းခံရေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဤကဲ့သို႔မလုပ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီးမိဘမ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားမွုရွိလာေၾကာင္း၊ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကေလးမ်ားအား စာေပမ်ားျပသျခင္း၊ ကေလးမ်ားေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လြပ္လြပ္လပ္လပ္ျဖင့္ ေဆာ့ကစားကာ စာအုပ္စာေပၾကား လွုပ္ရွားသြားလာနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မွုရေစေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားကလည္း စိတ္အားထက္သန္ကာ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားရရွိသည့္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ ကြက္လပ္ျဖည့္ရာေနရာကို တတ္နိုင္သေလာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္က်င္းပခဲ့ရာ မထင္မွတ္ဘဲ စည္စည္ကားကားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္မွလာေရာက္ စာအုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကိုလည္း ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စာအုပ္မ်ား လာေရာက္ေရာင္းခ်ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ စာအုပ္မ်ားတစ္အုပ္မၽွမက်န္ရွိေတာ့ေအာင္ ေရာင္းရေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးရသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားမုန႔္ဖိုးမွ စာအုပ္စာတမ္းဝယ္ယူရန္ စိတ္ကူးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္က်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္၍ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာင္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ျဖစ္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းတိုင္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုလည္း ပထမပြဲကဲ့သို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ရမည့္တာဝန္ရွိသျဖင့္ ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္သေဘာသက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္းေအာင္ျမင္မွုရရွိခဲ့ၿပီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္က်င္းပနိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ကေလးစာေပပြဲေတာ္က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ စာဖတ္အားနည္းၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ ဖုန္းမ်ားပြတ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ကေလးစာဖတ္လာေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို စာဖတ္ဝါသနာပ်ိဳးေထာင္ ေပးရန္၊ ကေလးမ်ားစာမဖတ္တတ္ခင္က မိဘမ်ားမွ ပုံျပင္စာအုပ္မ်ားဖတ္၍ ပုံေျပာျခင္းသည္ ကေလးမ်ားစာဖတ္နိုင္ရန္ အတြက္ စြဲေဆာင္မွုႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမွုရွိလာေၾကာင္း၊ နိုင္ငံသားမ်ား၊ ကေလးမ်ားစာဖတ္လာေစရန္အတြက္ ကေလးဘဝမွ စတင္ကာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးစာေပပြဲေတာ္က်င္းပရာတြင္ ကေလးမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ လာေစရန္ ကေလးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာအုပ္မ်ားျဖန႔္ေဝေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေပေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား သည္တီထြင္ႀကံဆမွုမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပေသာ ကေလးစာေပပြဲေတာ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထူးျခားခ်က္မွာမႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ကာတြန္းဆရာမ်ားမွအခန္းက်ဥ္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ကာတြန္းမ်ားျပသခဲ့ရာ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိညာႏွင့္ဗဟုသုတရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားအကမ်ားျဖင့္ ထူးျခားမွုတစ္ခုပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္မွုလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အိုးလုပ္ငန္းကို အေမမွသမီးကို လက္ဆင့္ကမ္း ပညာသင္ေပးသျဖင့္ ထူးျခားမွုတစ္ခုအေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိရကာ ကေလးစာေပပြဲေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားသည္။

ကေလးစာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င္းပရျခင္းဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အဝန္းအဝိုင္းကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား မိန႔္မွာခဲ့သည့္အတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကေလးစာေပပြဲေတာ္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လာမည့္ ကေလးမ်ား၏ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးထက္ျမက္လာေစရန္၊ ကေလးမ်ားတီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ရွင္သန္လာေစရန္၊ ႏွုတ္မွုေရးရာေျပာဆိုရာတြင္ ထက္ျမက္လာေစရန္၊ စာေပႏွင့္ ရင္းႏွီးကာ ကေလးမ်ားအားစာဖတ္ျခင္းျဖင့္ဖန္တီးေပးရန္၊ ယခုအလွည့္က်ေရာက္ရွိလာသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕) တြင္က်င္းပမည့္ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ကို ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ဘက္စုံခန္းမတြင္ ဇြန္လ(၂)ရက္မွ (၄)ရက္ထိ အားလုံး စီစဥ္ ထားၾကၿပီးျဖစ္ၾကာင္း၊ ယခုလိုပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကေလးစာေပပြဲေတာ္ကို ပြဲေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င္းပနိုင္မည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံလူမွုစီးပြားဘဝဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္၏ ရင္နင့္သည္းခ်ာျဖစ္သည့္ ကေလးရတနာမ်ားကို ဘက္စုံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ က်ရာက႑မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ျပည္နယ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကူညီေပးမွု၊ ေပါင္းစပ္ေပးမွုတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ အဖြင့္အမွာစကား၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

၎ေနာက္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေဖက ကေလး စာေပပြဲေတာ္ႏွင့္ စာလုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္(ေတာင္ႀကီး) ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းကာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီးမွ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး အေထြေထြေဆြးေႏြး၍ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ ရွမ္း(ေတာင္)၊ ရွမ္း(ေရွ႕)၊ ရွမ္းေျမာက္ရွိ ဝန္ထမ္းသားသမီးေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၀၈)ဦး၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္  ဗလာစာအုပ္ (၂၀၈)ဒါဇင္ႏွင့္ ေငြက်ပ္(၁၀၅၀၀၀၀)က်ပ္တို႔အားေပးအပ္ခဲ့ရာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးစိုးညႊန႔္ေရႊမွလက္ခံရယူေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ဗမာ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအသီးသီး မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျပည္နယ္(ျပန္/ဆက္)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကလေးစာပေပွဲတော်နှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်(တောင်ကြီး) အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

 တောင်ကြီး မေ -၂၂

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ကလေးစာပေပွဲတော်နှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်(တောင်ကြီး) အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မေ(၂၂)ရက် နံနက် (၉)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ရာတွင် ကလေးစာပေပွဲတော်နှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပရေးအတွက် တောင်ကြီးမြို့တွင် အစည်းအဝေးများကို တစ်ကြိမ်မှနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးဟုသိရှိရပါကြောင်း၊ ကလေးစာပေပွဲတော်နှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်သည် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဦးဆောင်ကျင်းပလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နေပြည်တော် MICC-II တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ ကလေးစာပေ ပွဲတော်မကျင်းပမီ ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုဗယ်မြန်မာစာပေပွဲတော် (၂)ကြိမ်ကျင်းပခဲ့စဉ်က ကလေးစာပေကို အလေးထားဆောင်ရွက် ရန်နှင့် ကလေးစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကလေးစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အထူးစိတ်ဝင်စားအားပေးခြင်းခံရကြောင်း၊ တိုင်းပြည်တွင် ကလေးများအတွက် ဤကဲ့သို့မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေးများ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီးမိဘများကလည်း စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာကြောင်း၊ ကလေးစာပေပွဲတော်ဖြစ်သည့် အတွက် ကလေးများအား စာပေများပြသခြင်း၊ ကလေးများပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လွပ်လွပ်လပ်လပ်ဖြင့် ဆော့ကစားကာ စာအုပ်စာပေကြား လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကလေးများ ပျော်ရွှင်မှုရစေကြောင်း၊ မိဘများကလည်း စိတ်အားထက်သန်ကာ အောင်မြင်မှုများရရှိသည့်အတွက် ကလေးများ၏ ကွက်လပ်ဖြည့်ရာနေရာကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် နေပြည်တော်တွင် ကလေးစာပေပွဲတော်နှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ရာ မထင်မှတ်ဘဲ စည်စည်ကားကားဖြစ်သည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ရန်ကုန်မှလာရောက် စာအုပ်ရောင်းချသူများကိုလည်း ကလေးနှင့် ပတ်သက် သည့် စာအုပ်များ လာရောက်ရောင်းချပေးရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ စာအုပ်များတစ်အုပ်မျှမကျန်ရှိတော့အောင် ရောင်းရကြောင်း၊ မိဘများကလည်း ကလေးများကို ပို့ဆောင်ပေးရသည့်အတွက် ကလေးများမုန့်ဖိုးမှ စာအုပ်စာတမ်းဝယ်ယူရန် စိတ်ကူးများ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း၊ ကလေးစာပေပွဲတော်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်သည့်မြို့ကြီးများတွင် ကလေးစာပေပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ပြီးဖြစ်၍ ပထမဆုံးအနေဖြင့် နေပြည်တောင်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့ဖြစ်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုလည်း ပထမပွဲကဲ့သို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ကြောင်း၊ မိမိတို့ပြုလုပ်ရမည့်တာဝန်ရှိသဖြင့် ပညာရေးဌာနအနေဖြင့်လည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်သဘောသက်ရောက်ကြောင်း၊ မန္တလေးမြို့တွင်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊  ကလေးစာပေပွဲတော်ကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာလူငယ်များသည် စာဖတ်အားနည်းပြီး အချိန်ပြည့် ဖုန်းများပွတ်နေကြကြောင်း၊ ကလေးစာဖတ်လာအောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို စာဖတ်ဝါသနာပျိုးထောင် ပေးရန်၊ ကလေးများစာမဖတ်တတ်ခင်က မိဘများမှ ပုံပြင်စာအုပ်များဖတ်၍ ပုံပြောခြင်းသည် ကလေးများစာဖတ်နိုင်ရန် အတွက် စွဲဆောင်မှုနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာကြောင်း၊ နိုင်ငံသားများ၊ ကလေးများစာဖတ်လာစေရန်အတွက် ကလေးဘဝမှ စတင်ကာပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ကလေးစာပေပွဲတော်ကျင်းပရာတွင် ကလေးများပျော်ရွှင် လာစေရန် ကလေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ်များဖြန့်ဝေပေးရန်လိုကြောင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ စာပေလေ့လာခြင်းဖြင့် ကလေးများ သည်တီထွင်ကြံဆမှုများ ရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ရာတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပသော ကလေးစာပေပွဲတော်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထူးခြားချက်မှာမန္တလေးမြို့တွင် ကာတွန်းဆရာများမှအခန်းကျဉ်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက် သည့် ကာတွန်းများပြသခဲ့ရာ ကလေးများအတွက် အသိညာနှင့်ဗဟုသုတရရှိခဲ့ကြောင်း၊ မော်လမြိုင်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားအကများဖြင့် ထူးခြားမှုတစ်ခုပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အိုးလုပ်ငန်းကို အမေမှသမီးကို လက်ဆင့်ကမ်း ပညာသင်ပေးသဖြင့် ထူးခြားမှုတစ်ခုအနေဖြင့် တွေ့ရှိရကာ ကလေးစာပေပွဲတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် မိမိတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားသည်။

ကလေးစာပေပွဲတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျင်းပရခြင်းဦးတည်ချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့်အဝန်းအဝိုင်းကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ မိန့်မှာခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကလေးစာပေပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးကို အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်လိုကြောင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပညာရေးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်တွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာမည့် ကလေးများ၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်လာစေရန်၊ ကလေးများတီထွင်ဖန်တီးလိုစိတ်ရှင်သန်လာစေရန်၊ နှုတ်မှုရေးရာပြောဆိုရာတွင် ထက်မြက်လာစေရန်၊ စာပေနှင့် ရင်းနှီးကာ ကလေးများအားစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးပေးရန်၊ ယခုအလှည့်ကျရောက်ရှိလာသည့် စတုတ္ထအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ကြီးမြို့) တွင်ကျင်းပမည့် ကလေးစာပေပွဲတော်ကို တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဘက်စုံခန်းမတွင် ဇွန်လ(၂)ရက်မှ (၄)ရက်ထိ အားလုံး စီစဉ် ထားကြပြီးဖြစ်ကြာင်း၊ ယခုလိုပွဲများကျင်းပခြင်းကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကလေးစာပေပွဲတော်ကို ပွဲတော်တစ်ရပ်အဖြစ် ကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အောင်အောင်မြင်မြင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ကို ပြောကြားလိုကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေခံလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ရာတွင် အနာဂတ်နိုင်ငံတော်၏ ရင်နင့်သည်းချာဖြစ်သည့် ကလေးရတနာများကို ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကျရာကဏ္ဍမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ကူညီပေးမှု၊ ပေါင်းစပ်ပေးမှုတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ အဖွင့်အမှာစကား၌ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

၎င်းနောက် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်ဖေက ကလေး စာပေပွဲတော်နှင့် စာလုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်(တောင်ကြီး) အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းကာ တက်ရောက်လာကြသော လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီးမှ တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီး အထွေထွေဆွေးနွေး၍ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်မှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားသည်။ ဆက်လက်၍  ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးတွင် ရှမ်း(တောင်)၊ ရှမ်း(ရှေ့)၊ ရှမ်းမြောက်ရှိ ဝန်ထမ်းသားသမီးကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၂၀၈)ဦး၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက်  ဗလာစာအုပ် (၂၀၈)ဒါဇင်နှင့် ငွေကျပ်(၁၀၅၀၀၀၀)ကျပ်တို့အားပေးအပ်ခဲ့ရာ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးညွှန့်ရွှေမှလက်ခံရယူကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ဗမာ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီအသီးသီး မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြား ထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

ပြည်နယ်(ပြန်/ဆက်)

 

ျမန္မာနိုင္ငံ လူေနမွုဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ျပည္နယ္အဆင့္ ပင္မအစီရင္ခံစာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၂၂

2190

ျမန္မာနိုင္ငံ လူေနမွုဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ျပည္နယ္အဆင့္ ပင္မအစီရင္ခံစာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၂၀)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ Royal Taunggyi Hotel ခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူေနမွုဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၎စစ္တမ္းမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ယေန႔တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ယခုစစ္တမ္းႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ေကာက္ယူနိုင္ရန္ နည္းပညာအကူအညီကို အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ ICF International အဖြဲ႕အစည္းမွ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးအကူအညီကို  USAID ႏွင့္ 3MDG Fund တို႔ထံမွ ရယူၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နည္းပညာကူညီေပးသည့္ ICF International အဖြဲ႕သည္ ယခုလိုစစ္တမ္းမ်ိဳးကို နိုင္ငံေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္တြင္ ေကာက္ယူရန္ အဓိကကူညီေပးေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေခတၱျပည္နယ္မွူး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လွိုင္က ျမန္မာနိုင္ငံလူေနမွုႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္စစ္တမ္း(MDHS 2015-2016)ပင္မအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွ စုေပါင္းဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၾကသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ က်န္းမာေရးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

မြန်မာနိုင်ငံ လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအချက်အလက်စစ်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပြည်နယ်အဆင့် ပင်မအစီရင်ခံစာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး မေ - ၂၂

မြန်မာနိုင်ငံ လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအချက်အလက်စစ်တမ်း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပြည်နယ်အဆင့် ပင်မအစီရင်ခံစာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို မေလ(၂၀)ရက် နံနက်(၉)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့ရှိ Royal Taunggyi Hotel ခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအချက်အလက်စစ်တမ်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ပူးပေါင်းပါဝင်လျက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းစစ်တမ်းမှ တွေ့ရှိချက်များကို ယနေ့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမည်ဟု သိရပါကြောင်း၊ ယခုစစ်တမ်းကြီး အောင်မြင်စွာ ကောက်ယူနိုင်ရန် နည်းပညာအကူအညီကို အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ICF International အဖွဲ့အစည်းမှ ရရှိခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကို  USAID နှင့် 3MDG Fund တို့ထံမှ ရယူပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ နည်းပညာကူညီပေးသည့် ICF International အဖွဲ့သည် ယခုလိုစစ်တမ်းမျိုးကို နိုင်ငံပေါင်း (၉၀)ကျော်တွင် ကောက်ယူရန် အဓိကကူညီပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ခေတ္တပြည်နယ်မှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံလူနေမှုနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်အလက်စစ်တမ်း(MDHS 2015-2016)ပင်မအစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် အခမ်းအနားတက်ရောက် လာသူများမှ စုပေါင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူများ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတင္ျပျခင္း

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၁၆

2185

   အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ျပဳစုခဲ့ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားအား အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတင္ျပျခင္းကို ေမ(၁၆)ရက္ နံနက္(၈)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ နိုင္ငံရဲ့ပညာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနတာကို အားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ ပညာေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္အေျခခံပညာက႑ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္(ပထမအဆင့္)၊ ၁၉၉၉ခုႏွစ္ေမလတြင္ အေျခခံပညာက႑ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္ (ဒုတိယအဆင့္)၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ ေမလတြင္အေျခခံပညာက႑ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈအစီအစဥ္ (တတိယ အဆင့္)တို႔ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိႏွစ္(၃၀) ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထိ အေျခခံပညာက႑အမ်ိဳးသားပညာေရး ျမင့္မားေရးႏွစ္(၂၀)ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းကိုလည္းေကာင္းခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏွစ္(၃၀)ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ႏွစ္(၂၀)ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတို႔မွာ လုပ္ငန္းစဥ္(၁၀)ရပ္ စီမံခ်က္(၃၁)ခု၊ စီမံခ်က္ခြဲ(၁၀၈)ခုတို႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းစဥ္(၁၀)ခုအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေခတ္မွီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ထြန္းေရး၊ နိုင္ငံသားတိုင္း အေျခခံပညာအဆင့္အလိုက္ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေစေရး၊ အေျခခံပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ အေျခခံပညာေရးအဆင့္အလိုက္ အႀကိဳသက္ေမြးႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာမ်ား သင္ယူခြင့္ရရွိေရး၊ အီလက္ထေရာနစ္ပညာေရး(e-Education)ကို ဦးတည္၍ ေခတ္မွီဆက္သြယ္ပို႔ခ်မႈနည္းပညာ ရပ္မ်ားကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစေရး၊ ဘက္စုံပညာျပည့္ဝသည့္ နိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး၊ ပညာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အေျခခံပညာဖြံ့ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရး၊ ပညာေရးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

   အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ (National Education Strategic Plan) အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူမႈဌာနအားလုံးမွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္ မႈကို သိသာထင္ရွားစြာတိုးတက္လာေရးကို ဦးတည္ေသာ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားသင္ယူမႈျဖစ္ထြန္းေရး၊ သက္ေမြးပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကအဖြင့္အမွာစကား၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

   ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကူညီပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ စီမံကိန္းစာအုပ္အား ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန႔္စင္မွေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က လက္ခံရယူ၍လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းစာအုပ္အား ျပည္နယ္ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေအာင္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္ အားေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚသင္းသင္းခိုင္မွ ျပည္နယ္ပညာေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေအာင္အား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

   အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးဌာနအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားဦးစီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လာရွင္းလင္းၾကသည့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------

အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေမှုတင်ပြခြင်း

တောင်ကြီး မေ - ၁၆

အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ပြုစုခဲ့ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြသူများအား အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေမှုတင်ပြခြင်းကို မေ(၁၆)ရက် နံနက်(၈)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် နိုင်ငံရဲ့ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ဘယ်လောက်ရင်းနှီး မြုပ်နှံဆောင်ရွက်နေသည့်အပေါ် များစွာမူတည်နေတာကို အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအဆက်ဆက်တွင် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၉၈ခုနှစ် မေလတွင်အခြေခံပညာကဏ္ဍ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်(ပထမအဆင့်)၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်မေလတွင် အခြေခံပညာကဏ္ဍပညာရေး မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ် (ဒုတိယအဆင့်)၊ ၂၀၀၀ခုနှစ် မေလတွင်အခြေခံပညာကဏ္ဍ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုအစီအစဉ် (တတိယ အဆင့်)တို့ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိနှစ်(၃၀) နှစ်ရှည်စီမံကိန်းကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထိ အခြေခံပညာကဏ္ဍအမျိုးသားပညာရေး မြင့်မားရေးနှစ်(၂၀)နှစ်ရှည်စီမံကိန်းကိုလည်းကောင်းချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ နှစ်(၃၀)နှစ်ရှည် စီမံကိန်းနှင့် နှစ်(၂၀)နှစ်ရှည်စီမံကိန်းတို့မှာ လုပ်ငန်းစဉ်(၁၀)ရပ် စီမံချက်(၃၁)ခု၊ စီမံချက်ခွဲ(၁၀၈)ခုတို့ဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းစဉ်(၁၀)ခုအနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်သိရှိရပါကြောင်း၊ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်သည့် ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ထွန်းရေး၊ နိုင်ငံသားတိုင်း အခြေခံပညာအဆင့်အလိုက် သင်ယူပြီးမြောက်စေရေး၊ အခြေခံပညာရေးအရည်အသွေးမြင့်မားရေး၊ အခြေခံပညာရေးအဆင့်အလိုက် အကြိုသက်မွေးနှင့် သက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာများ သင်ယူခွင့်ရရှိရေး၊ အီလက်ထရောနစ်ပညာရေး(e-Education)ကို ဦးတည်၍ ခေတ်မှီဆက်သွယ်ပို့ချမှုနည်းပညာ ရပ်များကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ သင်ကြားသင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်စေရေး၊ ဘက်စုံပညာပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းများ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရေး၊ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး၊ မိဘပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အခြေခံပညာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး၊ ပညာရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတို့ကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ (National Education Strategic Plan) အဓိက ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ ကျောင်းများနှင့် ပညာသင်ယူမှုဌာနအားလုံးမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ သင်ယူတတ်မြောက် မှုကို သိသာထင်ရှားစွာတိုးတက်လာရေးကို ဦးတည်သော ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သော သင်ကြားသင်ယူမှုဖြစ်ထွန်းရေး၊ သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၊ သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြစ်ထွန်းရေးတို့ဖြစ်ပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကအဖွင့်အမှာစကား၌ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၆-၂၀၂၁ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လိုအပ်သည် များကို ကြီးကြပ်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် စီမံကိန်းစာအုပ်အား ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာသန့်စင်မှပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လက်ခံရယူ၍လည်းကောင်း၊ စီမံကိန်းစာအုပ်အား ပြည်နယ်ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစဝ်အောင်မြတ် အားပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်မှ ပြည်နယ်ပညာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်အား ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

   အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရေးဌာနအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ အခြားဦးစီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ဖိတ်ကြားထားသောကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးနှင့် အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေမှုကို လာရှင်းလင်းကြသည့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ နာယကႀကီး အျမန္ဆုံးက်န္းမာလာေစရန္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ဆုေဆာင္းပြဲျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၁၉

 

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မွုဝန္ႀကီး၊ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ေမ(၁၉)ရက္ ညေန(၄) နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စူဠာမုနိဘုရားေစတီ စေနနံေထာင့္ႏွင့္ ဘုရားလွိုဏ္ဂူအတြင္းရွိ ဗုဒၶဟူးနံ ေထာင့္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ နာယက သူရဦးတင္ဦး၏ က်န္းမာေရးအျမန္ဆုံး ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး၊ အေမြးနံ့သာတို႔ကို ကပ္လွူပူေဇာ္ၾကၿပီး၊ ဘုရားရင္ျပင္ကို လက္ယာရစ္တစ္ပတ္ပတ္ကာ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ နာယကကြီး အမြန်ဆုံးကျန်းမာလာစေရန် တောင်ကြီးမြို့၌ ဆုဆောင်းပွဲပြုလုပ်

တောင်ကြီး မေ - ၁၉

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး၊ အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအဖွဲ့ဝင်များတို့နှင့်အတူ မေ(၁၉)ရက် ညနေ(၄) နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ စူဠာမုနိဘုရားစေတီ စနေနံထောင့်နှင့် ဘုရားလှိုဏ်ဂူအတွင်းရှိ ဗုဒ္ဓဟူးနံ ထောင့်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ နာယက သူရဦးတင်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအမြန်ဆုံး ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီး၊ အမွေးနံ့သာတို့ကို ကပ်လှူပူဇော်ကြပြီး၊ ဘုရားရင်ပြင်ကို လက်ယာရစ်တစ်ပတ်ပတ်ကာ ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခရိုင္အလိုက္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္ ၾကက္ေတာင္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ - ၂၈

2163

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခရိုင္အလိုက္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္ ၾကက္ေတာင္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧၿပီ(၂၇)ရက္ နံနက္(၁၁)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဝိုင္အမ္စီေအ ၾကက္ေတာင္႐ုံ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးထန္အိတ္မွ ပူးတြဲတတိယဆုရရွိေသာ အမ်ိဳးသား မူဆယ္ခရိုင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား က်ိဳင္းတုံခရိုင္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား(၂)သိန္းစီခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၾကက္ေတာင္ဆပ္ေကာ္မတီ၊ အတြင္းေရးမွူး ဦးေအာင္သန္းဦးမွ ပူးတြဲတတိယဆု ရရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာက္မဲခရိုင္အသင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး လားရွိုးခရိုင္ အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား (၂)သိန္းစီခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ၾကက္ေတာင္ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးရဲလင္းမွ ဒုတိယဆုရရွိေသာ အမ်ိဳးသားတာခ်ီလိတ္ခရိုင္အသင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတာခ်ီလိတ္ခရိုင္အသင္း အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား (၃)သိန္းစီကိုခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီဥကၠဌ  ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းမွ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးအသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား(၅)သိန္းစီကိုလည္းေကာင္းခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက်(၂၅)နှစ်အောက် ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဧပြီ - ၂၈

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက်(၂၅)နှစ်အောက် ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဧပြီ(၂၇)ရက် နံနက်(၁၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ဝိုင်အမ်စီအေ ကြက်တောင်ရုံ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်မှ ပူးတွဲတတိယဆုရရှိသော အမျိုးသား မူဆယ်ခရိုင်နှင့် အမျိုးသား ကျိုင်းတုံခရိုင်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား(၂)သိန်းစီချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် ကြက်တောင်ဆပ်ကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သန်းဦးမှ ပူးတွဲတတိယဆု ရရှိသော အမျိုးသမီး ကျောက်မဲခရိုင်အသင်းနှင့် အမျိုးသမီး လားရှိုးခရိုင် အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား (၂)သိန်းစီချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကြက်တောင်ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးရဲလင်းမှ ဒုတိယဆုရရှိသော အမျိုးသားတာချီလိတ်ခရိုင်အသင်းနှင့် အမျိုးသမီးတာချီလိတ်ခရိုင်အသင်း အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား (၃)သိန်းစီကိုချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဌ  ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းမှ ပထမဆုရရှိခဲ့သော တောင်ကြီးခရိုင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား(၅)သိန်းစီကိုလည်းကောင်းချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

People Health Assembly ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၁၉

2188

People Health Assembly ဖြင့္ပြဲကို ေမ(၁၉)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ Royal Taunggyi Hotel ၌ က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးစနစ္ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အားလုံးပါဝင္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ က်န္းမာေရးစီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၀)အား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လက္ေတြ႕ ျပည္သူလူထုခံစားေနရသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေန မ်ားကို ထင္ဟပ္နိုင္ေစေရး ျပည္သူလူထု၏ အသံအား နားေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ ယေန႔ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ People Health Assembly က်င္းပျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုသို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးရာတြင္ လက္ေတြ႕ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမွုမ်ားအား သိရွိ၍ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား၊ ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု တိုးတက္ေစေရးအတြက္အထူးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ People Health Assembly မွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး၊ နည္းပညာဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အဖြင့္အမွာ စကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ေခတၱျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လွိုင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ (၂၀၁၇-၂၀၂၁) အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း တင္ျပရွင္းလင္းၿပီး အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ခြဲျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ လူမွုေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျပည္သူလူထုမ်ား၊ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာလူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပး ေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

People Health Assembly ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး မေ - ၁၉

People Health Assembly ဖွင့်ပွဲကို မေ(၁၉)ရက် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ Royal Taunggyi Hotel ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးစနစ်တောင့်တင်းခိုင်မာရေး ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် အားလုံးပါဝင်ပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ကျန်းမာရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၀)အား ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လက်တွေ့ ပြည်သူလူထုခံစားနေရသည့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ များကို ထင်ဟပ်နိုင်စေရေး ပြည်သူလူထု၏ အသံအား နားထောင်နိုင်ရေးအတွက် ယနေ့ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ People Health Assembly ကျင်းပခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူလူထုသို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရာတွင် လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများအား သိရှိ၍ သိသာထင်ရှားသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ တိုင်းရင်းသားများ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ၊ ဝေးလံခက်ခဲသော ဒေသများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တိုးတက်စေရေးအတွက်အထူးစီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန်၊ People Health Assembly မှ ဆွေးနွေးချက်များအပေါ်မူတည်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ နည်းပညာဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် အဖွင့်အမှာ စကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ခေတ္တပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုင်းဝင်းဇော်လှိုင်မှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် (၂၀၁၇-၂၀၂၁) အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအကြောင်း တင်ပြရှင်းလင်းပြီး အဖွဲ့ငယ်များ ခွဲခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများအား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ များ မြို့မိမြို့ဖများပြည်သူလူထုများ၊ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေး နေသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခရိုင္အလိုက္ အလြတ္တန္း ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ -  ၂၈

 2164

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခရိုင္အလိုက္ အလြတ္တန္း ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဝမ္း ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမ၌ ဧၿပီ(၂၇)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ျပည္နယ္လူမွုေရး ဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ကာယပညာေကာ္မတီဥကၠဌ  ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ အဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ဘိလိယက္ႏွင့္စႏူကာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒိုင္ခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္ျမတ္မွ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးမွ ျမန္မာနိုင္ငံ ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒိုင္လူႀကီး မ်ားအား ဒိုင္လူႀကီးဂုဏ္ျပဳဆုေငြက်ပ္(၁၀)သိန္းကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၅.၄.၂၀၁၇ မွ ၂၇.၄.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မွုျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဘိလိယက္ႏွင့္စႏူကာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားမွ လာေရာက္ပို႔ခ်ေသာ ဘိလိယက္ႏွင့္စႏူကာ ဒိုင္လူႀကီးသင္တန္းအား သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒိုင္လူႀကီးမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ကာ ဘိလိယက္ႏွင့္စႏူကာ အားကစားသမားေဟာင္းမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ဘိလိယက္ႏွင့္စႏူကာဆပ္ေကာ္မတီမွ ဦးေဇာ္သန္းထိုက္မွ ေငြသား (၅)ေသာင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ လက္ေဆာင္မ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

၎ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခရိုင္အလိုက္ အလြတ္တန္း ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာ ၿပိဳင္ပြဲအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီဥကၠဌ  ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ဘိလိယက္ထိုး၍ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ခရိုင္(၁၂)ခရိုင္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အလွတ်တန်း ဘိလိယက်နှင့် စနူကာပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဧပြီ -  ၂၈

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အလွတ်တန်း ဘိလိယက်နှင့် စနူကာပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို တောင်ကြီးမြို့၊ ဝမ်း ဘိလိယက်နှင့် စနူကာခန်းမ၌ ဧပြီ(၂၇)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့်ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဌ  ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘိလိယက်နှင့်စနူကာအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒိုင်ချုပ် ဦးဝင်းမြင့်မြတ်မှ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဘိလိယက်နှင့် စနူကာအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒိုင်လူကြီး များအား ဒိုင်လူကြီးဂုဏ်ပြုဆုငွေကျပ်(၁၀)သိန်းကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ၂၅.၄.၂၀၁၇ မှ ၂၇.၄.၂၀၁၇ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘိလိယက်နှင့်စနူကာအဖွဲ့ချုပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒိုင်လူကြီးများမှ လာရောက်ပို့ချသော ဘိလိယက်နှင့်စနူကာ ဒိုင်လူကြီးသင်တန်းအား သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံဘိလိယက်နှင့် စနူကာအဖွဲ့ချုပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒိုင်လူကြီးများမှ သင်တန်းသားများအား ချီးမြှင့်ခဲ့ကာ ဘိလိယက်နှင့်စနူကာ အားကစားသမားဟောင်းများအား ရှမ်းပြည်နယ်ဘိလိယက်နှင့်စနူကာဆပ်ကော်မတီမှ ဦးဇော်သန်းထိုက်မှ ငွေသား (၅)သောင်းနှင့် ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်များအား ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။

၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အလွတ်တန်း ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ ပြိုင်ပွဲအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီဥက္ကဌ  ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဘိလိယက်ထိုး၍ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ခရိုင်(၁၂)ခရိုင်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးျဗဲဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်းရြာအတြက္ မ်ိဳးေစ့ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၁၈

2187

ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးျဗဲဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်းရြာ အတြင္းရွိ ေရႊရင္ေအး RS to CS စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္စိုက္ခင္းႀကီးအတြက္မ်ိဳးစပါးေပးအပ္ပြဲကို ေမ(၁၈)ရက္ နံနက္ (၉)နာရီခြဲက မိုးျဗဲစိုက္ပ်ိဳးေရးရွင္းလင္းေဆာင္ခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ နည္းပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမဆီလႊာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန႔္သုံးစြဲေရး၊ ဘက္စုံပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး၊ သီးႏွံျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကို ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျပသရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးျဗဲေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စုကို ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသုံးျပဳ စံျပေက်းရြာတစ္ရြာအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးေက်းရြာအတြင္းတြင္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန႔္သုံးစြဲေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေရႊရင္ေအး  RS to CS စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္စိုက္ခင္းႀကီးအတြက္မ်ိဳးစပါးမ်ားကို ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Best Management Practices (BMP)စံျပစိုက္ခင္းအတြက္ (နယူးဧရာ)RS မ်ိဳး(၂၀၀)ဧက၊ Best Management Practices (BMP)စံျပစိုက္ခင္းအတြက္ (ေရႊရင္ေအး)CS မ်ိဳး(၂၀၀)ဧက၊ Good Agricultural Practices (GAP) ေဆာင္ရြက္ေတာင္သူအတြက္ (နယူးဧရာ)RS မ်ိဳး(၃၀)ဧက၊ Good Agricultural Practices (GAP) ေဆာင္ရြက္ေတာင္သူအတြက္ (ေရႊရင္ေအး) RS မ်ိဳး(၂၀)ဧက၊Registered Seed to Certified Seed (RS to CS) မ်ိဳးသန႔္စိုက္ခင္းအတြက္ (ေရႊရင္ေအး) RS မ်ိဳး(၅၀)ဧက၊ System of Rice Intensification (SRI) စံျပစိုက္ခင္းအတြက္ (ေရႊရင္ေအး) RS မ်ိဳး (၅)ဧကစာမ်ိဳးစပါးမ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြာမွာျဖစ္ၿပီး၊ စိုက္ဧကစုစုေပါင္း (၅၁၀)ဧကစာအတြက္ မ်ိဳးစပါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ကာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳေရးဦးစီးဌာန၏ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္း ပညာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး တြဲလက္ညီညီႏွင့္ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္ႏွင့္ အမွတ္(၂) နယ္ေၿမ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအန္းေဂ်လို တို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသြားၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွူး ဦးခ်ိဳနိုင္ထြန္းမွ လယ္ယာက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခန္းက႑မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ေတာင္ႀကီးခရိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွူး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းမွ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်းရြာ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပ၍  ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္က ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်းရြာအတြင္းရွိ RS to CS စပါးမ်ိဳးေစ့စိုက္ခင္း (BMP)စံျပကြက္၊ စံျပစိုက္ခင္း၊ (SRI) စံျပစိုက္ခင္း၊ (GAP)စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ကာ မ်ိဳးေစ့ေထာက္ပံ့ျခင္းခံရေသာ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္စား ေတာင္သူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားၿပီး၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ကနိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ မိုးဗြဲဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအတွက် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး မေ - ၁၈

ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးခရိုင် ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ မိုးဗြဲဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာ အတွင်းရှိ ရွှေရင်အေး RS to CS စပါးမျိုးစေ့ထုတ်စိုက်ခင်းကြီးအတွက်မျိုးစပါးပေးအပ်ပွဲကို မေ(၁၈)ရက် နံနက် (၉)နာရီခွဲက မိုးဗြဲစိုက်ပျိုးရေးရှင်းလင်းဆောင်ခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

  စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေဆီလွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်သုံးစွဲရေး၊ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး၊ သီးနှံပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တောင်သူများအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိရေးကို ဦးတည်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြသရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရာသီတွင် တောင်ကြီးခရိုင် ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ မိုးဗြဲကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စုကို ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာအသုံးပြု စံပြကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးကျေးရွာအတွင်းတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်သုံးစွဲရေးကို ဦးတည်ပြီး ရွှေရင်အေး  RS to CS စပါးမျိုးစေ့ထုတ်စိုက်ခင်းကြီးအတွက်မျိုးစပါးများကို ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ Best Management Practices (BMP)စံပြစိုက်ခင်းအတွက် (နယူးဧရာ)RS မျိုး(၂၀၀)ဧက၊ Best Management Practices (BMP)စံပြစိုက်ခင်းအတွက် (ရွှေရင်အေး)CS မျိုး(၂၀၀)ဧက၊ Good Agricultural Practices (GAP) ဆောင်ရွက်တောင်သူအတွက် (နယူးဧရာ)RS မျိုး(၃၀)ဧက၊ Good Agricultural Practices (GAP) ဆောင်ရွက်တောင်သူအတွက် (ရွှေရင်အေး) RS မျိုး(၂၀)ဧက၊Registered Seed to Certified Seed (RS to CS) မျိုးသန့်စိုက်ခင်းအတွက် (ရွှေရင်အေး) RS မျိုး(၅၀)ဧက၊ System of Rice Intensification (SRI) စံပြစိုက်ခင်းအတွက် (ရွှေရင်အေး) RS မျိုး (၅)ဧကစာမျိုးစပါးများထောက်ပံ့ပေးအပ်သွာမှာဖြစ်ပြီး၊ စိုက်ဧကစုစုပေါင်း (၅၁၀)ဧကစာအတွက် မျိုးစပါးများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကာ တောင်သူဦးကြီးများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုရေးဦးစီးဌာန၏ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်း ပညာများကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး တွဲလက်ညီညီနှင့် စုပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ကယန်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးခွန်းအေးမောင်နှင့် အမှတ်(၂) နယ်မြေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအန်းဂျေလို တို့က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသွားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးချိုနိုင်ထွန်းမှ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခန်းကဏ္ဍများ ရှင်းလင်းတင်ပြကာ တောင်ကြီးခရိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထွန်းမှ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာ ဆောင်ရွက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ ရှင်းလင်းတင်ပြ၍  ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအတွင်းရှိ RS to CS စပါးမျိုးစေ့စိုက်ခင်း (BMP)စံပြကွက်၊ စံပြစိုက်ခင်း၊ (SRI) စံပြစိုက်ခင်း၊ (GAP)စိုက်ခင်းများအတွက် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့ကာ မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ခြင်းခံရသော တောင်သူများကိုယ်စား တောင်သူတစ်ဦးက ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည် ပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်ကနိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြား ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

 

 

 

 

ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ(တတိယေန႔)ဆက္လက္က်င္းပျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ ၂၅

2162

   ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔ကို ဧၿပီလ ၂၅ရက္ နံနက္(၉)နာရီကဆက္လက္က်င္းပရာ သဘာပတိႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာၾကင္ေအး  ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ ဦးစိုင္းေမာင္တင္ ဥကၠဌ(ရွမ္းစာေပ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕၊ ဦးရဲနိုင္ေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ၊ ဦးေသာင္းေရႊ ဥကၠဌ(ေတာင္ရိုးစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕)၊ ဦးရန္ေက်ာ္ ‘၀’ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတိုင္း အလုပ္အမွုေဆာင္တို႔ကေနရာယူၾကၿပီး၊ သဘာပတိ ဦးရဲနိုင္ေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား၊ အျပည့္အဝ ရရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကိုနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားနိုင္ရန္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ရည္မွန္းၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို အေျခခံ၍ပါဝင္သင့္သူအားလုံးပါဝင္သင့္ေသာ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အျမင္သေဘာ ထားမ်ားကိုစုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင္လုံသို႔တင္ျပသြားနိုင္ရန္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္ဆဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)က ခ်မွတ္ေပးေသာအေျခခံလမ္းညႊန္မွုမ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသား အဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီ(တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားျပည္နယ္မ်ားေနျပည္ေတာ္ေကာ္စီနယ္ေျမ) မ်ား၏ႀကီးၾကပ္မွုႏွင့္ စနစ္တက်က်င္းပရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲရက္မ်ားတြင္အသိေပး တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္သည္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

   ဆက္လက္၍ ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ားလက္ခံထိန္းသိမ္းျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌျပည္နယ္သယံဇာတ ႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္မွရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး မိမိတို႔၏ေကာ္မတီကေန စာတမ္း ေပါင္း ၆၃ေစာင္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာ ၄၅ေစာင္ လက္ခံရရွိရာမွနိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာတမ္း ေပါင္း ၂၈ေစာင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာ ၂၃ေစာင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာတမ္းေပါင္း ၂၇ေစာင္၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာေပါင္း ၉ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာတမ္းေပါင္း ၃၀ေစာင္၊ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳစာေပါင္း ၁၃ေစာင္၊ ပါဝင္လာရာ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာအလိုက္ သီးသန္႔တင္သြင္းေသာ စာတမ္းမ်ားပါသလိုစာတမ္း တစ္ေစာင္တည္းတြင္ အေၾကာင္းအရာတစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီး ေရးသားထားေသာစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရပါေၾကာင္း စာတမ္းျဖစ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသအသီးသီးမွဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမူေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊တစ္သီးပုဂၢလပညာရွင္မ်ားစသည့္အလႊာအသီးသီးကပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကတာျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးဦးစီး ေကာ္မတီကိုလည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာ္မတီဝင္/ ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ေပးသည့္လူႀကီးမ်ား၊

 ေ  ဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားေပး ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

   ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သေဘာ ထားစုစည္းခ်က္မ်ား လက္ခံထိန္းသိမ္းျပဳစုေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ ေကာ္မတီမွျပဳစုထားသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ နိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံ၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္သမိုင္းဌာနမွ ေဒါက္တာ စိုးစိုးဦး၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီန်ိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္သတၱေဗဒဌာနပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏြယ္ႏြယ္စန္းတို႔ကဖတ္ၾကား၍၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးေကာ္မတီမွျပဳစုထားသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ဆိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကို ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္(ပထဝီဌာန) ဌာနမွူး ေဒါက္တာေအးစန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားႏွင့္လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးသန္းထိုက္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စာတမ္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္၊ ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးေဒၚစိန္မမတို႔ကဖတ္ၾကားၿပီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ ျပဳစုထားသည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးက႑ဆိုင္ရာစာတမ္းကို ေတာင္ႀကီးကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူးေဒါက္တာ သင္းသုနိုင္၊  ရွမ္းျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး၊စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌဦးစိုးညြန္႔လြင္  တို႔က အသီးသီးဖတ္ၾကားၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္စီးပြားေရးပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ Business for Peace ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီဥကၠဌ အင္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းလွိုင္အား စာတမ္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီဥကၠဌ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းလွိုင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

   ၄င္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ႏွုတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၃ရက္မွ၂၅ရက္ေန႔အထိ(၃)ရက္တိုင္တိုင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးက်င္းပခဲ့ေသာ(၃)ရက္တာကာလအတြင္း နိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္နိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္အသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွနိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၂၀)ေစာင္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္း (၁၈) ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစာတမ္း(၁၉)ေစာင္ စုစုေပါင္း စာတမ္း(၅၇)ေစာင္ကိုဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စာတမ္းေပးပို႔တင္သြင္းေသာ္လည္းဖတ္ၾကားျခင္းမရွိသည့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္း (၃)ေစာင္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစာတမ္း(၂)ေစာင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္းစာတမ္း(၆၃)ေစာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး၊ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသာစာတမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္မူေဘာင္ မ်ား၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီစစ္စုစည္းေပါင္းစပ္၍စာတမ္းျပဳစုေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ ျပည္နယ္ အဆင့္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာစာတမ္း(၁)ေစာင္၊ စုစုေပါင္းစာတမ္း(၃)ေစာင္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ေရးလမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရး 

 ေ  ဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီမ်ား၊ အခမ္းအနားက်င္းပေရး၊ ဖိတ္ၾကားေရးႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး၊ တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု၊ သတင္းမွတ္တမ္းထုတ္ျပန္

 ေ  ရးအစရွိသည္တို႔အပါအဝင္ ဘက္စုံေထာင့္စုံ၊ က႑စုံတို႔မွလစ္ဟင္မွုမရွိေစေရး အဖက္ဖက္မွဝိုင္းဝန္းကူညီ ေစာင္ရြက္ေပးၾကေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာနိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအာလုံးက ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းေျပာ ၾကားသြားသည္။

   ထို႔ေနာက္ သဘာပတိဦးရဲနိုင္ေအာင္ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရး မွူးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)မွနိဂုံးခ်ဳပ္ႏွုတ္ဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြေႏြးပြဲ တတိယေန႔အစီအစဥ္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာကာေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်း မွုအကအဖြဲ႕မ်ားက ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံသီခ်င္းျဖင့္ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသ အလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးၾကပ္မွုေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္နယ္  ျပန္/ဆက္

---------------------------------------------

ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ(တတိယနေ့)ဆက်လက်ကျင်းပခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခြင်း

တောင်ကြီး ဧပြီ ၂၅

   ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ တတိယနေ့ကို ဧပြီလ ၂၅ရက် နံနက်(၉)နာရီကဆက်လက်ကျင်းပရာ သဘာပတိနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာကြင်အေး  ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(ငြိမ်း)တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်၊ ဦးစိုင်းမောင်တင် ဥက္ကဌ(ရှမ်းစာပေ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ဦးရဲနိုင်အောင် ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် (ငြိမ်း) ၊ ဦးသောင်းရွှေ ဥက္ကဌ(တောင်ရိုးစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့)၊ ဦးရန်ကျော် ‘၀’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရတိုင်း အလုပ်အမှုဆောင်တို့ကနေရာယူကြပြီး၊ သဘာပတိ ဦးရဲနိုင်အောင် ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ငြိမ်း) ကအမှာစကားပြောကြားရာတွင် အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲ များကို ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အရေးများ၊ အာမခံချက်များ၊ အပြည့်အဝ ရရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံသော ပြည်ထောင်စုကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များနှင့်အညီ တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်ရည်မှန်းပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လိုလားချက်များနှင့်သဘောထားဆန္ဒများကို အခြေခံ၍ပါဝင်သင့်သူအားလုံးပါဝင်သင့်သော လူမျိုးအလိုက်၊ ဒေသအလိုက်၊ အကြောင်းအရာအလိုက်ကျင်းပသည့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှ အမြင်သဘော ထားများကိုစုစည်းကာ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစုပင်လုံသို့တင်ပြသွားနိုင်ရန် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်ဆဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ(UPDJC)က ချမှတ်ပေးသောအခြေခံလမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ အမျိုးသား အဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီ(တိုင်းဒေသကြီးများပြည်နယ်များနေပြည်တော်ကော်စီနယ်မြေ) များ၏ကြီးကြပ်မှုနှင့် စနစ်တကျကျင်းပရန်ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖွင့်ပွဲရက်များတွင်အသိပေး တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်၍ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်သည် အကြောင်းအရာအလိုက်ကျင်းပသည့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

   ဆက်လက်၍ ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများကို သဘောထားစုစည်းချက်များလက်ခံထိန်းသိမ်းပြုစုရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌပြည်နယ်သယံဇာတ နှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်မှရှင်းလင်းဆွေးနွေးရာ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ရက်နေ့ကစတင်ပြီး မိမိတို့၏ကော်မတီကနေ စာတမ်း ပေါင်း ၆၃စောင်နှင့် ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးအကြံပြုစာ ၄၅စောင် လက်ခံရရှိရာမှနိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော စာတမ်း ပေါင်း ၂၈စောင်နှင့်ဆွေးနွေးအကြံပြုစာ ၂၃စောင်၊ စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောစာတမ်းပေါင်း ၂၇စောင်၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုစာပေါင်း ၉စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝ သယံဇာတနှင့်သက်ဆိုင်သောစာတမ်းပေါင်း ၃၀စောင်၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုစာပေါင်း ၁၃စောင်၊ ပါဝင်လာရာ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအလိုက် သီးသန့်တင်သွင်းသော စာတမ်းများပါသလိုစာတမ်း တစ်စောင်တည်းတွင် အကြောင်းအရာတစ်မျိုးထက်ပိုပြီး ရေးသားထားသောစာတမ်းများကိုလည်း တွေ့ရပါကြောင်း စာတမ်းဖြစ် မြောက်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ဒေသအသီးသီးမှဌာနဆိုင်ရာများနှင့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမူရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊တစ်သီးပုဂ္ဂလပညာရှင်များစသည့်အလွှာအသီးသီးကပုဂ္ဂိုလ်များ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစား ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးဦးစီး ကော်မတီကိုလည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကော်မတီဝင်/ ဆပ်ကော်မတီဝင်များကိုယ်စားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ ကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခွင့်ပေးသည့်လူကြီးများ၊

   ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေး ခဲ့ကြသူများနှင့်တက်ရောက်လာကြသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

   ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအလိုက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ၊ ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများ၊ သဘော ထားစုစည်းချက်များ လက်ခံထိန်းသိမ်းပြုစုရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ် ကော်မတီမှပြုစုထားသည့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသော နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာစာတမ်းများကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံ၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနမှ ဒေါက်တာ စိုးစိုးဦး၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့၊ တောင်ကြီး တက္ကသိုလ်သတ္တဗေဒဌာနပါမောက္ခ ဒေါက်တာနွယ်နွယ်စန်းတို့ကဖတ်ကြား၍၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးကော်မတီမှပြုစုထားသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသော မြေယာနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာစာတမ်းများကို တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်(ပထဝီဌာန) ဌာနမှူး ဒေါက်တာအေးစန်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားနှင့်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ ဦးသန်းထိုက်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စာတမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စိန်မမတို့ကဖတ်ကြားပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီမှ ပြုစုထားသည့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသော စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာစာတမ်းကို တောင်ကြီးကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာ သင်းသုနိုင်၊  ရှမ်းပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌဦးစိုးညွန့်လွင်  တို့က အသီးသီးဖတ်ကြားကြသည်။

   ယင်းနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးပညာရှင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်မှ Business for Peace နှင့် ပတ်သတ်၍ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌ အင်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းလှိုင်အား စာတမ်းများပေးအပ်ပြီး၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌ အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းလှိုင်မှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။

   ၄င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ၂၃ရက်မှ၂၅ရက်နေ့အထိ(၃)ရက်တိုင်တိုင်အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ဒေသအလိုက် အမျိုးသား အဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကျင်းပခဲ့သော(၃)ရက်တာကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီ နှင့်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခရိုင်အသီးသီးမှ ကိုယ်စား လှယ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၂၀)စောင်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း (၁၈) စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစာတမ်း(၁၉)စောင် စုစုပေါင်း စာတမ်း(၅၇)စောင်ကိုဖတ်ကြား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး စာတမ်းပေးပို့တင်သွင်းသော်လည်းဖတ်ကြားခြင်းမရှိသည့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း (၃)စောင်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစာတမ်း(၂)စောင် ဖြစ်သည့်အတွက် စုစုပေါင်းစာတမ်း(၆၃)စောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး၊ တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သောစာတမ်းများကို သတ်မှတ်မူဘောင် များ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီစစ်စုစည်းပေါင်းစပ်၍စာတမ်းပြုစုရေး ကော်မတီများမှ ပြည်နယ် အဆင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ မြေယာနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာစာတမ်း(၁)စောင်၊ စုစုပေါင်းစာတမ်း(၃)စောင်ကို ဖတ်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ကြသော ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေး 

   ဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီများ၊ အခမ်းအနားကျင်းပရေး၊ ဖိတ်ကြားရေးနှင့် ကြိုဆိုနေရာချထားရေး၊ တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ သတင်းမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်

   ရေးအစရှိသည်တို့အပါအဝင် ဘက်စုံထောင့်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံတို့မှလစ်ဟင်မှုမရှိစေရေး အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီ စောင်ရွက်ပေးကြသော တာဝန်ရှိသူများအားလုံးနှင့်ဌာနဆိုင်ရာနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအာလုံးက ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်းပြော ကြားသွားသည်။

   ထို့နောက် သဘာပတိဦးရဲနိုင်အောင်ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်(ငြိမ်း)မှနိဂုံးချုပ်နှုတ်ဆက်အမှာစကား ပြောကြားပြီးဒေသအလိုက်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေနွေးပွဲ တတိယနေ့အစီအစဉ်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာကာအောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေး မှုအကအဖွဲ့များက ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံသီချင်းဖြင့်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ယင်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသ အလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီက ဆွေးနွေးပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရာ သတင်းမီဒီယာများမှ သိရှိလိုသည်များမေးမြန်းခဲ့ပြီး ကော်မတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။

ပြည်နယ်  ပြန်/ဆက်

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၁၈

2186

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပညာေရးဌာန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းပြဲကို ေမ(၁၈)ရက္ နံနက္ (၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေဒၚခင္သိန္းခန္းမေဆာင္၌က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏွစ္တာပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လအလိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ဌာနညႊန္ၾကားခ်က္၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညႇိႏွိုင္းၿပီး စနစ္တက်ေရးဆြဲထားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေရးဆြဲရာ တြင္လည္း အထက္ေအာက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီး အေသးစိတ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲေစရန္ႏွင့္ ေရးဆြဲထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွုကို အျမဲတမ္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆး၍ အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားစည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းက ဆိုသည့္ဆိုရိုးစကားအတိုင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာ ေနထိုင္တတ္ေအာင္ ေက်ာင္းမ်ားကစနစ္တက်ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပညာေပးေဟာေျပာမွုကို စနစ္တက်က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ ပညာေပးကာလသတ္မွတ္ကာ သတ္မွတ္ကာလကုန္ဆုံးပါက ဥပေဒအရ အေရးယူသြားရန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းပါက ဆိုင္ကယ္စီးဦးထုပ္မေဆာင္းပါက အေရးယူရန္၊ ယာဥ္ထိန္းရဲအျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွူးဦးစီးသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးၿပီး စည္းကမ္းမလိုက္နာသူသည္ မည္သည့္ေက်ာင္းမွျဖစ္သည္ကို စစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အတန္းပိုင္၊ ဆရာ/ဆရာမ မွတ္တမ္းမွတ္ရာစသည္ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ပညာေပးမွုအားနည္းပါက က်ဴးလြန္သူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူကိုသာမက တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူနိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္မူလတန္းအဆင့္သင္ေက်ာင္းသား(၄၀၄၂၂၆)ဦးအတြက္ က်ပ္သန္း(၄၀၄.၁၉၉)သန္း တန္ဖိုးရွိ ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္ေပါင္း(၂၀၂၁၀၀)ဒါဇင္ကို အခမဲ့အျဖစ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အမွီ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားလက္ထဲကို အျပည့္အဝေရာက္ရွိရန္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း ကအဖြင့္အမွာစကား၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးမွူး ဦးျမင့္ေအာင္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပညာေရးကိစၥ ရပ္မ်ားရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)(အေရွ႕ပိုင္း) တြဲဘက္ျပည္နယ္ပညာေရးမွူးမ်ားမွ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) (ေျမာက္ပိုင္း)(အေရွ႕ပိုင္း) ခရိုင္ပညာေရးမွူးမ်ားမွ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပ၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း

တောင်ကြီး မေ - ၁၈

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပညာရေးဌာန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းပွဲကို မေ(၁၈)ရက် နံနက် (၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ဒေါ်ခင်သိန်းခန်းမဆောင်၌ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

တစ်နှစ်တာပညာရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လအလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း များကို ဌာနညွှန်ကြားချက်၊ ဒေသလိုအပ်ချက်များနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး စနစ်တကျရေးဆွဲထားရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ရေးဆွဲရာ တွင်လည်း အထက်အောက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီး အသေးစိတ်ထည့်သွင်းရေးဆွဲစေရန်နှင့် ရေးဆွဲထားသည့်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုကို အမြဲတမ်းကြီးကြပ်စစ်ဆေး၍ အားနည်းချက်အားသာချက်များကို သုံးသပ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက် ပေးကြရန်မှာကြားလိုကြောင်း၊ အမျိုးသားစည်းကမ်းအစ စာသင်ကျောင်းက ဆိုသည့်ဆိုရိုးစကားအတိုင်း၊ စည်းကမ်းလိုက်နာ နေထိုင်တတ်အောင် ကျောင်းများကစနစ်တကျလေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပညာပေးဟောပြောမှုကို စနစ်တကျကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက် ပေးရန်၊ ပညာပေးကာလသတ်မှတ်ကာ သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆုံးပါက ဥပဒေအရ အရေးယူသွားရန်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းပါက ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းပါက အရေးယူရန်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲအပြင် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးစီးသည့် ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ရှောင်တခင်စစ်ဆေးပြီး စည်းကမ်းမလိုက်နာသူသည် မည်သည့်ကျောင်းမှဖြစ်သည်ကို စစ်ဆေးပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ အတန်းပိုင်၊ ဆရာ/ဆရာမ မှတ်တမ်းမှတ်ရာစသည်ဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ပညာပေးမှုအားနည်းပါက ကျူးလွန်သူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူကိုသာမက တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်မူလတန်းအဆင့်သင်ကျောင်းသား(၄၀၄၂၂၆)ဦးအတွက် ကျပ်သန်း(၄၀၄.၁၉၉)သန်း တန်ဖိုးရှိ ဗလာစာအုပ်ဒါဇင်ပေါင်း(၂၀၂၁၀၀)ဒါဇင်ကို အခမဲ့အဖြစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အမှီ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများလက်ထဲကို အပြည့်အဝရောက်ရှိရန် တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်က ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း ကအဖွင့်အမှာစကား၌ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်မှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ဆောင်ရွက်မည့် ပညာရေးကိစ္စ ရပ်များရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)(အရှေ့ပိုင်း) တွဲဘက်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးများမှ ပညာရေးကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းတင်ပြကာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) (မြောက်ပိုင်း)(အရှေ့ပိုင်း) ခရိုင်ပညာရေးမှူးများမှ ပညာရေးကိစ္စရပ်များ တင်ပြ၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

 

More Articles...

  1. ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအလိုက္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပြဲက်င္းပ
  2. ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုမဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပ
  3. ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေႏြရာသီအေျခခံ အားကစားသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ
  4. ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး
  5. ေျမယာဥပေဒဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
  6. မီးေဘးသင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အလွူေငြေပးအပ္
  7. ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့တီဘီတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ
  8. ေအးၿငိမ္းနႏၵာဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ေရႊထီးေတာ္အထြဋ္တင္လွူပြဲႏွင့္ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအလွူေတာ္ မဂၤလာပြဲက်င္းပ
  9. မားသဲေက်းရြာအုပ္စု၊ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ေရးလုပ္ငန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ က်င္းပ
  10. မီးၿငိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး သ႐ုပ္ျပ

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

မူလသို့

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

koe-kantရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကွမ်းလုံ၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်နှင့် ဟိုပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 25 guests and no members online