သတင်းများ

ေခတ္မီမီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မ်ား သ႐ုပ္ျပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၁၃

229

ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ Official Development Assistance - ODA အစီအစဥ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ရရွိသည့္ ေခတ္မီ မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မ်ား သ႐ုပ္ျပျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ခ႐ိုင္မီးသတ္ဦးစီးဌာန႐ုံးဝန္း၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ Official Development Assistance - ODA အစီအစဥ္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ မီးသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္အမ်ိဳးအစား (၅)မ်ိဳးအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ လက္ခံရရွိသည့္ ေခတ္မီမီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဆင့္ျမင့္လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္အမ်ိဳးအစား (၄)မ်ိဳး၊ အစီးေရ (၈)စီး ရရွိခဲ့ၿပီး 25 D Hydraulic Platform ယာဥ္ႏွင့္ ၎ႏွင့္ တြဲဘက္အသုံးျပဳမည့္ယာဥ္သည္ Medium Rescue & Fire Fighting မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ ျဖစ္ၿပီး Heavy Rescue & Lifting ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္ျဖစ္ၿပီး Heavy Rescue & Towing (6×6) ယာဥ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို သ႐ုပ္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Volvo (4×4) အမ်ိဳးအစား Medium Rescue & Fire Fighting မီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္သည္ ယာဥ္အေလးခ်ိန္ (၂၁)တန္ျဖစ္ၿပီး ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ကာ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ ရာတြင္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္၍ ေရဝင္ဆံ့မႈပမာဏ (၅၀၀)လီတာႏွင့္ Foam ဝင္ဆံ့မႈပမာဏ (၆၀၀) လီတာ ပါဝင္ကာ Low Pressure တြင္ 10 bar ျဖင့္ အသုံးျပဳပါက တစ္မိနစ္တြင္ 4000 Lits ႏႈန္းျဖင့္ ေရပက္ဖ်န္းႏိုင္ၿပီး High Pressure တြင္ 40 bar ျဖင့္ အသုံးျပဳပါက တစ္မိနစ္တြင္ 400 Lits ႏႈန္းျဖင့္ ေရပက္ဖ်န္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ Low Pressure ႏွင့္ High Pressure အား တၿပိဳင္နက္ထဲ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး BS type coupling 21/2'' ၊ 11/2'' 3D Nozzle မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳ ပက္ဖ်န္းၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း Hydraulic Rescue Toolsမ်ားထြင္းေဖာက္ျဖတ္ေတာက္ကိရိယာမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္လုံၿခဳံမႈပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ Volvo (4×2) အမ်ိဳးအစား Hydraulic Platform(25 meter) ယာဥ္သည္ ယာဥ္အေလးခ်ိန္ (၂၀)တန္ျဖစ္ၿပီး အထပ္ျမင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ 25 meter ထိ ေလွကားဆန္႔ထုတ္ႏိုင္၍ ဆုံလည္ေလွကားမွာ ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ႏိုင္ကာ 300 Kg တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ Cage ျဖင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ လူသယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ ေၾကာင္း၊ အမ်ားဆုံးလူ (၅)ေယာက္တင္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး အျမင့္သို႔ သြားရာတြင္ ၁ မိနစ္လၽွင္ ၁၁ မီတာႏႈန္းျဖင့္ သြားႏိုင္ၿပီး ေအာက္သို႔ခ်ရာတြင္ ၁ မိနစ္လၽွင္ ၂.၅ မီတာႏႈန္းျဖင့္ ဆင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ Volvo (8×4) အမ်ိဳးအစား Heavy Rescue & Towing ယာဥ္သည္ ယာဥ္အေလးခ်ိန္ (၄၂)တန္ျဖစ္ၿပီး ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေလးလံေသာ အရာဝတၳဳမ်ားအား ဆြဲယူျခင္း၊ မတင္ျခင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိမ္းေမွာက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာက္ထဲက်ေနေသာ ယာဥ္မ်ားအား ဆြဲတင္ျခင္း၊ သယ္ယူ ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ Volvo (8×4) အမ်ိဳးအစား Heavy Rescue & Lifting ယာဥ္သည္ ယာဥ္အေလးခ်ိန္ (၄၄)တန္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ အျခားမေတာ္တဆမႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားအတြက္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးက ရွင္းလင္း သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေခတ္မီမီးၿငိမ္းသတ္ယာဥ္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မ်ား သ႐ုပ္ျပပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က တက္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ခေတ်မီမီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်နှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ သရုပ်ပြ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၁၃

ပိုလန်နိုင်ငံ၏ Official Development Assistance - ODA အစီအစဉ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် ရရှိသည့် ခေတ်မီ မီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်နှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ သရုပ်ပြခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနရုံးဝန်း၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။ 

ပိုလန်နိုင်ငံ၏ Official Development Assistance - ODA အစီအစဉ်ဖြင့် အဆင့်မြင့် မီးသတ်ယာဉ်နှင့် ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အမျိုးအစား (၅)မျိုးအနက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် လက်ခံရရှိသည့် ခေတ်မီမီးငြိမ်းသတ်ယာဉ် နှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အမျိုးအစား (၄)မျိုး၊ အစီးရေ (၈)စီး ရရှိခဲ့ပြီး 25 D Hydraulic Platform ယာဉ်နှင့် ၎င်းနှင့် တွဲဘက်အသုံးပြုမည့်ယာဉ်သည် Medium Rescue & Fire Fighting မီးငြိမ်းသတ်ယာဉ် ဖြစ်ပြီး Heavy Rescue & Lifting ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်ဖြစ်ပြီး Heavy Rescue & Towing (6×6) ယာဉ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို သရုပ်ပြသခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Volvo (4×4) အမျိုးအစား Medium Rescue & Fire Fighting မီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်သည် ယာဉ်အလေးချိန် (၂၁)တန်ဖြစ်ပြီး ပိုလန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ကာ မီးငြိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရာတွင် ထိရောက်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်၍ ရေဝင်ဆံ့မှုပမာဏ (၅၀၀)လီတာနှင့် Foam ဝင်ဆံ့မှုပမာဏ (၆၀၀) လီတာ ပါဝင်ကာ Low Pressure တွင် 10 bar ဖြင့် အသုံးပြုပါက တစ်မိနစ်တွင် 4000 Lits နှုန်းဖြင့် ရေပက်ဖျန်းနိုင်ပြီး High Pressure တွင် 40 bar ဖြင့် အသုံးပြုပါက တစ်မိနစ်တွင် 400 Lits နှုန်းဖြင့် ရေပက်ဖျန်းနိုင်ကြောင်း၊ Low Pressure နှင့် High Pressure အား တပြိုင်နက်ထဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး BS type coupling 21/2'' ၊ 11/2'' 3D Nozzle များဖြင့် အသုံးပြု ပက်ဖျန်းငြှိမ်းသတ်နိုင်ကြောင်း၊ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ယာဉ်မတော်တဆမှု ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း Hydraulic Rescue Toolsများထွင်းဖောက်ဖြတ်တောက်ကိရိယာများ ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံမှုပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ Volvo (4×2) အမျိုးအစား Hydraulic Platform(25 meter) ယာဉ်သည် ယာဉ်အလေးချိန် (၂၀)တန်ဖြစ်ပြီး အထပ်မြင့် မီးငြိမ်းသတ်ရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ကာ 25 meter ထိ လှေကားဆန့်ထုတ်နိုင်၍ ဆုံလည်လှေကားမှာ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်ကာ 300 Kg တင်ဆောင်နိုင်သည့် Cage ဖြင့် မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း၊ လူသယ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါ ကြောင်း၊ အများဆုံးလူ (၅)ယောက်တင်ဆောင်နိုင်ပြီး အမြင့်သို့ သွားရာတွင် ၁ မိနစ်လျှင် ၁၁ မီတာနှုန်းဖြင့် သွားနိုင်ပြီး အောက်သို့ချရာတွင် ၁ မိနစ်လျှင် ၂.၅ မီတာနှုန်းဖြင့် ဆင်းနိုင်ပါကြောင်း၊ Volvo (8×4) အမျိုးအစား Heavy Rescue & Towing ယာဉ်သည် ယာဉ်အလေးချိန် (၄၂)တန်ဖြစ်ပြီး ငလျင်ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ရှာဖွေကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လေးလံသော အရာဝတ္ထုများအား ဆွဲယူခြင်း၊ မတင်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် ယာဉ်မတော် တဆမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် တိမ်းမှောက်ယာဉ်များနှင့် ချောက်ထဲကျနေသော ယာဉ်များအား ဆွဲတင်ခြင်း၊ သယ်ယူ ခြင်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သော ယာဉ်များဖြစ်ကြောင်း၊ Volvo (8×4) အမျိုးအစား Heavy Rescue & Lifting ယာဉ်သည် ယာဉ်အလေးချိန် (၄၄)တန်ဖြစ်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားမတော်တဆမှု ဖြစ်စဉ် များအတွက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးက ရှင်းလင်း သွားကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ခေတ်မီမီးငြိမ်းသတ်ယာဉ်နှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ သရုပ်ပြပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က တက်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုကြကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔) က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၁၃

228

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္က အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၁) ဦးရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ (၁၇)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ (၁၂၄)ဦး တက္ေရာက္ သျဖင့္(၈၇.၉၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔အစည္းအေဝး စတင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၇)ဦးတို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မွကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃) ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၅)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဆို (၁)ခု တင္သြင္းေၾကာင္း သိရႆည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၁၃

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်က အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၁) ဦးရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ (၁၇)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ (၁၂၄)ဦး တက်ရောက် သဖြင့်(၈၇.၉၄) ရာခိုင်နှုန်းရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေး စတင် ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၇)ဦးတို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃) ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၅)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် အဆို (၁)ခု တင်သွင်းကြောင်း သိရဿည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

 

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

စည္ပင္သာယာေရးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ ေလ့လာႏိုင္ရန္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ - ၃၀

221

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး႐ုံးေရွ႕၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ႐ုံးခန္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးစိန္ဝင္း၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး တြဲဘက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးကို၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးၿဖိဳးမင္းထိုက္တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ သိရွိေလ့လာရန္ႏွင့္ ေန႔စဥ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေငြေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အသုံးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္သုံးေငြမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးမွ အခြန္ေကာက္ခံသတ္မွတ္ ႏႈန္းထားမ်ား သိရွိရန္၊ ျပည္သူမ်ားမွ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး တြဲဖက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးကိုက ေျပာသည္။

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး႐ုံးခန္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရာရွိ(၁)ဦး၊ အရာထမ္းငယ္(၁)ဦးႏွင့္ ဆက္စပ္အခြန္ဌာနမွ အခြန္ဝန္ထမ္း (၂၅)ဦးတို႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)တြင္ ျပည္နယ္႐ုံးစိုက္ရာျဖစ္၍ ယခုကဲ့သို႔ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈရွိပါက ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)(ေျမာက္ပိုင္း)တို႔တြင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

စည်ပင်သာယာရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်သူများ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ရန် သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ - ၃၀

တောင်ကြီးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးရုံးရှေ့၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရုံးခန်းကို တောင်ကြီးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း၊ တောင်ကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ ရှမ်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး တွဲဘက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးကို၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးမင်းထိုက်တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းမှာ အများပြည်သူများ အလွယ်တကူ သိရှိလေ့လာရန်နှင့် နေ့စဉ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ငွေကောက်ခံမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အသုံးစရိတ် လျာထားချက်နှင့်သုံးငွေများကို ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန်နှင့် စည်ပင်သာယာရေးမှ အခွန်ကောက်ခံသတ်မှတ် နှုန်းထားများ သိရှိရန်၊ ပြည်သူများမှ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းများကို လွယ်လင့်တကူ သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး၊ တောင်ကြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအမှုဆောင်အရာရှိ၊ ရှမ်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး တွဲဖက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးကိုက ပြောသည်။

သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးရုံးခန်းတွင် ဝန်ထမ်းများကို အရာရှိ(၁)ဦး၊ အရာထမ်းငယ်(၁)ဦးနှင့် ဆက်စပ်အခွန်ဌာနမှ အခွန်ဝန်ထမ်း (၂၅)ဦးတို့ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင် ပြည်နယ်ရုံးစိုက်ရာဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရှိပါက ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသည့္လူနာမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၁၂

227

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေနာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဝမ့္နားေက်း႐ြာရွိ ေရထြက္သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ဦးေဇာ္ေအာင္၊ ေတာင္ေနာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အငယ္တန္းစာေရး (ရပ္/ေက်း)၊ ဦးထြက္ဗြိဳင္း (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး)၊ ဦးလုံးမြန္း (ရပ္မိရပ္ဖ)၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး (ေက်း႐ြာတာဝန္ခံ)တို႔ႏွင့္အတူ ေရရရွိေရး ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ျပန္လာစဥ္ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ (တပ္/ေခါင္းေဆာင္- စိစစ္ဆဲ)အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၿပီး ေမးျမန္းေနစဥ္ ႐ြာသားတစ္ဦးႏွင့္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာရသူ (၃)ဦးမွာ ဦးခြန္ျမင့္ေအာင္၊ အသက္ (၃၄)ႏွစ္၊ ပအိုဝ္း/ဗုဒၶ၊ ေတာင္ယာလုပ္၊ နမ္းဟူး႐ြာေနသူမွာ ယာဘက္ေျခသလုံးေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္ (မစိုးရိမ္ရ)၊ ဦးေဇာ္ေအာင္ (၃၇)ႏွစ္၊ ေတာင္ေနာက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု စာေရး၊ ေဂၚရခါး/ ဗုဒၶ၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕ေနသူမွာ ညာလက္ဖ်ံေဖာက္ထြက္ ေၾကမြဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္၊ ဝဲဘက္ေပါင္ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္၊ ညာဝမ္းဗိုက္ရွပ္ထိဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္ (မစိုးရိမ္ရ)၊ ခြန္သူရ (၂၂)ႏွစ္၊ ပအိုဝ္း/ ဗုဒၶ၊ ေတာင္ယာလုပ္၊ နမ့္ဟူး႐ြာေနသူမွာ ဝမ္းဗိုက္ေဖာက္ထြက္ဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္ (မစိုးရိမ္ရ)ႏွင့္ ေသဆုံးသူ (၅)ဦးမွာ ဦးခြန္ထြန္းဦး (၃၃)ႏွစ္၊ ပအိုဝ္း/ဗုဒၶ၊ ေတာင္ယာလုပ္၊ နမ့္ဟူး႐ြာသူႀကီး၊ ဝမ္းဗိုက္အူထြက္ဒဏ္ရာ၊ ဝဲဘက္ေပါင္ ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ၊ ဝဲလက္ေမာင္းေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာျဖင့္ (ေသဆုံး)၊ ဦးခြန္တမူး (၅၈)ႏွစ္၊ ပအိုဝ္း/ဗုဒၶ၊ ေတာင္ယာလုပ္၊ နမ့္ဟူး႐ြာသား (ေသဆုံး)၊ ဦးေမာင္ဝင္း (၄၀)ႏွစ္၊ ေတာင္ယာလုပ္ (ေသဆုံး)၊ ဦးေမာင္ခဲ (၃၂)ႏွစ္၊ ေတာင္ယာလုပ္ (ေသဆုံး)၊ ခြန္တဆန္း (၃၅)ႏွစ္ (ေသဆုံး)သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အမည္မသိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားသည္ စဝ္စံထြန္း ေဆး႐ုံ၌ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိရာ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၃)ဦးကို တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ (၁)သိန္းစီ၊ ေသဆုံးသူ (၅)ဦးကို တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ (၃)သိန္းစီျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသည့်လူနာများအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ သွားရောက်ကြည့်ရှုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၁၂

လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ တောင်နောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ့်နားကျေးရွာရှိ ရေထွက်သို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲက ဦးဇော်အောင်၊ တောင်နောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အငယ်တန်းစာရေး (ရပ်/ကျေး)၊ ဦးထွက်ဗွိုင်း (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)၊ ဦးလုံးမွန်း (ရပ်မိရပ်ဖ)၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး (ကျေးရွာတာဝန်ခံ)တို့နှင့်အတူ ရေရရှိရေး ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရာမှ ပြန်လာစဉ် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် (တပ်/ခေါင်းဆောင်- စိစစ်ဆဲ)အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ပြီး မေးမြန်းနေစဉ် ရွာသားတစ်ဦးနှင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ဒဏ်ရာရသူ (၃)ဦးမှာ ဦးခွန်မြင့်အောင်၊ အသက် (၃၄)နှစ်၊ ပအိုဝ်း/ဗုဒ္ဓ၊ တောင်ယာလုပ်၊ နမ်းဟူးရွာနေသူမှာ ယာဘက်ခြေသလုံးဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁)ချက် (မစိုးရိမ်ရ)၊ ဦးဇော်အောင် (၃၇)နှစ်၊ တောင်နောက် ကျေးရွာအုပ်စု စာရေး၊ ဂေါ်ရခါး/ ဗုဒ္ဓ၊ ရပ်ကွက်(၂)၊ လွိုင်လင်မြို့နေသူမှာ ညာလက်ဖျံဖောက်ထွက် ကြေမွဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ ဝဲဘက်ပေါင်ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ ညာဝမ်းဗိုက်ရှပ်ထိဒဏ်ရာ (၁)ချက် (မစိုးရိမ်ရ)၊ ခွန်သူရ (၂၂)နှစ်၊ ပအိုဝ်း/ ဗုဒ္ဓ၊ တောင်ယာလုပ်၊ နမ့်ဟူးရွာနေသူမှာ ဝမ်းဗိုက်ဖောက်ထွက်ဒဏ်ရာ (၁)ချက် (မစိုးရိမ်ရ)နှင့် သေဆုံးသူ (၅)ဦးမှာ ဦးခွန်ထွန်းဦး (၃၃)နှစ်၊ ပအိုဝ်း/ဗုဒ္ဓ၊ တောင်ယာလုပ်၊ နမ့်ဟူးရွာသူကြီး၊ ဝမ်းဗိုက်အူထွက်ဒဏ်ရာ၊ ဝဲဘက်ပေါင် ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ၊ ဝဲလက်မောင်းဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာဖြင့် (သေဆုံး)၊ ဦးခွန်တမူး (၅၈)နှစ်၊ ပအိုဝ်း/ဗုဒ္ဓ၊ တောင်ယာလုပ်၊ နမ့်ဟူးရွာသား (သေဆုံး)၊ ဦးမောင်ဝင်း (၄၀)နှစ်၊ တောင်ယာလုပ် (သေဆုံး)၊ ဦးမောင်ခဲ (၃၂)နှစ်၊ တောင်ယာလုပ် (သေဆုံး)၊ ခွန်တဆန်း (၃၅)နှစ် (သေဆုံး)သွားကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများသည် စဝ်စံထွန်း ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိရာ ဒဏ်ရာရရှိသူ (၃)ဦးကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ် (၁)သိန်းစီ၊ သေဆုံးသူ (၅)ဦးကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ် (၃)သိန်းစီဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားပြီး ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ လူငယ္ေဘာလုံးပြဲေတာ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ - ၂၉

220

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္၊ MPT၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ MPT လူငယ္ေဘာလုံးပြဲေတာ္ႏွင့္ MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလုံး ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အားကစားကြင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဆူးေအာင္မွ ျမန္မာေဘာလုံးအားကစား အနာဂတ္တြင္ ေျခစြမ္းထက္ျမက္သည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေစေရးဆိုင္ရာမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ MPT-Ksgm Joint Operations မွ Marketing Director ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ႏႈတ္ခြန္း ဆက္အမွာစကားေျပၾကားၿပီး ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူတို႔က ေဘာလုံးမ်ားအား ေဘာလုံးကြင္း အတြင္းသို႔ တၿပိဳင္ထဲကန္သြင္း၍ လူငယ္ေဘာလုံးပြဲေတာ္အား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ MPT လူငယ္ေဘာလုံး ပြဲေတာ္ႏွင့္ MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ နည္းျပဆရာတို႔အား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

တောင်ကြီးမြို့၌ လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်ကျင်းပ

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ - ၂၉

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်လမ်းညွန်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်၊ MPT၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အဆင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် MPT လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်နှင့် MPT အသက် ၁၄ နှစ်အောက် လူငယ်ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားပြီး မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိချုပ် ဦးဆူးအောင်မှ မြန်မာဘောလုံးအားကစား အနာဂတ်တွင် ခြေစွမ်းထက်မြက်သည့် လူငယ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်နှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များအကြားတွင် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေရေးဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ MPT-Ksgm Joint Operations မှ Marketing Director ဦးခင်မောင်မြင့်က နှုတ်ခွန်း ဆက်အမှာစကားပြေကြားပြီး ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့က ဘောလုံးများအား ဘောလုံးကွင်း အတွင်းသို့ တပြိုင်ထဲကန်သွင်း၍ လူငယ်ဘောလုံးပွဲတော်အား ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် MPT လူငယ်ဘောလုံး ပွဲတော်နှင့် MPT အသက် ၁၄ နှစ်အောက် လူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အားကစားသမားများနှင့် နည်းပြဆရာတို့အား ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

 

အစရ(ရှမ်း)

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႔) က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၁၂

226

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႔)ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမဦးစြာ ကတိသစၥာမျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးက ကတိသစၥာျပဳရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ေနရာယူ၍ ကတိသစၥာျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္က အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄၁) ဦးရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ (၁၉)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ (၁၂၂)ဦးတက္ေရာက္သျဖင့္ (၈၆.၅၂) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပထမေန႔အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၉)ဦးတို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မွကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားကာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပ၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႔)တြင္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၉) ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၄)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဆို(၁)ခု တင္သြင္းေၾကာင္း သိရႆည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မွ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ(ေလ့လာသူ) (၁၈)ဦး တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၁၂

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက် ၁၀နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ပထမဦးစွာ ကတိသစ္စာမပြုရသေးသော တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇)ဦးက ကတိသစ္စာပြုရန်အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ရှေ့မှောက်တွင်နေရာယူ၍ ကတိသစ္စာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးကာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်က အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၁) ဦးရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ (၁၉)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ (၁၂၂)ဦးတက်ရောက်သဖြင့် (၈၆.၅၂) ရာခိုင်နှုန်းရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် ပထမနေ့အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၉)ဦးတို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်က နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားကာ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၏ မိန့်ခွန်းကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်ပြ၍ လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်း ကြေညာသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)တွင် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၉) ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၄)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် အဆို(၁)ခု တင်သွင်းကြောင်း သိရဿည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၊ တက္ကသိုလ်မှ ပအိုဝ်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူ(လေ့လာသူ) (၁၈)ဦး တက်ရောက် ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

 

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြာလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

219

ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေပါေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာ၊ ေက်း႐ြာေကာ္မတီႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္လၽွက္ရွိေသာ လြယ္ပန္းစုံလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က အဆိုပါေက်း႐ြာ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လြယ္ပန္းစုံလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာ၊ ေက်း႐ြာေကာ္မတီႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္ လၽွက္ရွိေသာ လြယ္ပန္းစုံလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Lwal Pann Sone Community Based Tourism) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism) ၁၆ ေနရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလြယ္ပန္းစုံ CBT သည္ ၁၇ ခုေျမာက္ CBT ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CBT ၁၇ ခုေျမာက္ရွိသည့္အနက္ မိမိတို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ လြယ္ပန္းစုံCBT သည္ (၃)ခုေျမာက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသ CBT ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ အင္းနီေက်း႐ြာ၊ လြယ္ေခၚေက်း႐ြာ၊ ထီးနဲ႔ေက်း႐ြာႏွင့္ ကကၠဴေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသ CBT သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ASEAN Tourism Forum (ATF)ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပသည့္ ITB Barlin ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆုမ်ား ရယူႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္လၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဓႏုေဒသ CBT ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆီးက်အင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ပင္စိမ္းပင္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာတြင္ CBT ကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္သျဖင့္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ CBT ဖြင့္လွစ္ရျခင္းအားျဖင့္ ေညာင္ေ႐ႊ-အင္းေလးကန္-စကားအင္း-ဖယ္ခုံအင္း- မိုးၿဗဲဆည္-ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အထိ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားသြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ေရလမ္းေၾကာင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ား၊ အိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကာခ်ည္ယက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရေပၚစိုက္ခင္းမ်ားအျပင္ ဘီလူးေခ်ာင္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီးပုထိုးမ်ားသဘာဝအလွအပမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခံစားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခရီးစဥ္ေဒသ ႀကီးမႉးကြပ္ကဲသည့္ Controller သင္တန္းအား (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက္အထိ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ဟိုတယ္ပင္ေလာင္း၌ သင္တန္းသား (၃၀)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (၃)မ်ိဳးကို (၁၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕၊ ျမတ္ေစတနာဧည့္ရိပ္သာ၌ သင္တန္းသား (၆၅)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္မႈ ႏွင့္အတူ မိမိတို႔ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္သဘာဝအလွမ်ား၏ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကမၻာကသိရွိေအာင္ နယ္ေျမအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး CBT စီမံခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လြယ္ပန္းစုံ CBT လုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇယ်ာၿဖိဳးႏွင့္ လြယ္ေပါအုပ္စု၊ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာကိုယ္စား ေက်း႐ြာတာဝန္ခံ ဦးေအးေမာင္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ CBTအားလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ၍ အမွတ္တရ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ငါးလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တြဲကႏူးေလွၿပိဳင္ပြဲအား ၾကည့္႐ႈအားေပးကာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရွိသူမ်ားကို ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

လူထုအခြေပြု ခရီးသွာလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၂၈

ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ လွယ်ပေါကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ၌ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံအစုအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိသော လွယ်ပန်းစုံလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က အဆိုပါကျေးရွာ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ လွယ်ပန်းစုံလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးခွန်းအေးမောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံအစုအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖော်ဆောင် လျှက်ရှိသော လွယ်ပန်းစုံလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Lwal Pann Sone Community Based Tourism) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (Community Based Tourism) ၁၆ နေရာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယခုလွယ်ပန်းစုံ CBT သည် ၁၇ ခုမြောက် CBT ဖြစ်ပါကြောင်း၊ CBT ၁၇ ခုမြောက်ရှိသည့်အနက် မိမိတို့ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဖော်ဆောင်ထားသည့် လွယ်ပန်းစုံCBT သည် (၃)ခုမြောက် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပအိုဝ်းဒေသ CBT ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဖြစ်သည့် အင်းနီကျေးရွာ၊ လွယ်ခေါ်ကျေးရွာ၊ ထီးနဲ့ကျေးရွာနှင့် ကက္ကူကျေးရွာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပအိုဝ်းဒေသ CBT သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် ASEAN Tourism Forum (ATF)နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပသည့် ITB Barlin ပွဲများတွင် နိုင်ငံတကာဆုများ ရယူနိုင်သည်အထိ အောင်မြင်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ဓနုဒေသ CBT ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ ဖြစ်သည့် ဆီးကျအင်းကျေးရွာနှင့် ပင်စိမ်းပင်ကျေးရွာတို့တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခု လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာတွင် CBT ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်သဖြင့် များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊ CBT ဖွင့်လှစ်ရခြင်းအားဖြင့် ညောင်ရွှေ-အင်းလေးကန်-စကားအင်း-ဖယ်ခုံအင်း- မိုးဗြဲဆည်-ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့အထိ ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် ဧည့်သည်များသွားရောက်လည်ပတ်ရင်း ရေလမ်းကြောင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အိုးလုပ်ငန်းများ၊ ကြာချည်ယက်လုပ်ငန်းများ၊ ရေပေါ်စိုက်ခင်းများအပြင် ဘီလူးချောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ရှေးဟောင်းစေတီးပုထိုးများသဘာဝအလှအပများကို တွေ့မြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သင်တန်းများအနေဖြင့်လည်း ခရီးစဉ်ဒေသ ကြီးမှူးကွပ်ကဲသည့် Controller သင်တန်းအား (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက်အထိ ပင်လောင်းမြို့၊ ဟိုတယ်ပင်လောင်း၌ သင်တန်းသား (၃၀)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (၃)မျိုးကို (၁၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ဖယ်ခုံမြို့၊ မြတ်စေတနာဧည့်ရိပ်သာ၌ သင်တန်းသား (၆၅)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှု နှင့်အတူ မိမိတို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရေ၊ မြေ၊ တောတောင်သဘာဝအလှများ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ကမ္ဘာကသိရှိအောင် နယ်မြေအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး CBT စီမံချက်များ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးခွန်းအေးမောင်မှ အမှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးက လုပ်ငန်းစဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားကာ လွယ်ပန်းစုံ CBT လုပ်ငန်း မန်နေဂျာ ဦးဇေယျာဖြိုးနှင့် လွယ်ပေါအုပ်စု၊ လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာကိုယ်စား ကျေးရွာတာဝန်ခံ ဦးအေးမောင်က ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် CBTအားလှည့်လည်ကြည့်ရှု၍ အမှတ်တရ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ငါးလွှတ်ခြင်းနှင့် နှစ်ယောက်တွဲကနူးလှေပြိုင်ပွဲအား ကြည့်ရှုအားပေးကာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရှိသူများကို ဆုများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဖိုရမ္တစ္ရပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၆

225

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (MYSAP ) လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဖိုရမ္တစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ဘက္စုံခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ GIZ တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ (MYSAP ) စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (National Aquaculture Development Plan - NADP) ကို ျမန္မာ့လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (CESD)မွ ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ငါးေမြးေတာင္သူ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အထူးလိုအပ္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ဖိုရမ္တြင္ ေခါင္းစဥ္ (၄)ခု ျဖစ္ေသာ မူဝါဒႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ပညာေပးေရးအားလုံးပါဝင္မႈႏွင့္ မၽွတေသာအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းႏွင့္ သြင္းအားစုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ အာဟာရေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး လိုအပ္ေသာအႀကဳံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဒၚမူမူျမင့္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္ထြန္းလင္း၊ (MYSAP ) မွ အစီအစဥ္အႀကီးအကဲ မစၥတာ ပီတာဘူရီတို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရသတၱဝါေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ (NADP) ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနအား ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးက ရွင္းလင္းသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပထမအကြိမ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးသောငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဖိုရမ်တစ်ရပ်ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၆

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော မြန်မာ့ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (MYSAP ) လုပ်ငန်းများအနက်မှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပထမအကြိမ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးသော ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဖိုရမ်တစ်ရပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ဘက်စုံခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် GIZ တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော (MYSAP ) စီမံကိန်းအနေဖြင့် အမျိုးသားအဆင့်ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (National Aquaculture Development Plan - NADP) ကို မြန်မာ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (CESD)မှ ရေးဆွဲလျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရှင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငါးမွေးတောင်သူ များ၏ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များ ရယူသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သည် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အထူးလိုအပ်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ဖိုရမ်တွင် ခေါင်းစဉ် (၄)ခု ဖြစ်သော မူဝါဒနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ပညာပေးရေးအားလုံးပါဝင်မှုနှင့် မျှတသောအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းနှင့် သွင်းအားစုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးနှင့် အာဟာရခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်မှု ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် စုပေါင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သောအကြုံပြုချက်များ တင်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ဒေါ်မူမူမြင့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းလင်း၊ (MYSAP ) မှ အစီအစဉ်အကြီးအကဲ မစ္စတာ ပီတာဘူရီတို့က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး အမျိုးသားအဆင့် ရေသတ္တဝါမွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (NADP) ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေအား ဒေါက်တာ ဇော်ဦးက ရှင်းလင်းသွားကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

 

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

217

အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ စိန္ျမင့္မိုရ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားကို အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ျမန္မာ့ေက်ာင္းသီခ်င္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူလူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္သည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ကေလးပညာေကာင္းရန္အတြက္ မိဘႏွင့္ ဆရာပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လိုေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အလုပ္အေကၽြးျပဳလိုေသာကေလးမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူမ်ား၊ မိမိတို႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားတတ္သူမ်ား၊ စုေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တတ္သူမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔ႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးမႉး ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ မိဘဆရာအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ နာယက ဦးစိုင္းေဇာ္ေဇာ္တို႔က ပညာသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚေဆြေဆြေအာင္ကေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး၊ ၅ ဘာသာ ၁ ဦး၊ ၄ ဘာသာ ၄ ဦး၊ ၃ ဘာသာ ၂ ဦး၊ ၂ ဘာသာ ၁၁ ဦး၊ ၁ ဘာသာ ၁၉ ဦးတို႔ႏွင့္ အားကစား က႑မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ႐ိုးရာ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၅ ဦး၊ ၅ ဘာသာ ၅၂ ဦး၊ ၄ ဘာသာ ၈၅ ဦး၊ ၃ ဘာသာ ၁၁၈ ဦး၊ ၂ ဘာသာ ၂၉၂ ဦး၊ ၁ ဘာသာ ၁၆၉၃ ဦး၊ စုစုေပါင္းဂုဏ္ထူးရရွိသူ ၂၂၆၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၉ ဒႆမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

(unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တောင်ကြီးမြို့၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၂၈

အမှတ်(၅) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုနှင်းသဘင် အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိ စိန်မြင့်မိုရ်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

အခမ်းအနားကို အမှတ်(၅)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူလေးများက မြန်မာ့ကျောင်းသီချင်းဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သော စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလူငယ်များ၏ စိတ်ဓာတ်သည် များစွာအရေးကြီးပါကြောင်း၊ ကလေးပညာကောင်းရန်အတွက် မိဘနှင့် ဆရာပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတော်ကို ပြုစုပျိုးထောင်လိုသော၊ နိုင်ငံတော်ကို အလုပ်အကျွေးပြုလိုသောကလေးများ ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်တတ်သူများ၊ မိမိတို့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းတန်ဖိုးထားတတ်သူများ၊ စုပေါင်း ဆောင်ရွက်တတ်သူများ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်သူများဖြစ်အောင် အခြေခံပညာကျောင်းများမှ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော လူငယ်များဖြစ်အောင် မိမိတို့နှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများအားလုံး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်နှင့် မိဘဆရာအသင်း အလုပ်အမှုဆောင် နာယက ဦးစိုင်းဇော်ဇော်တို့က ပညာသင်ကြားမှုများနှင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်ဆွေဆွေအောင်ကကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အမှတ်(၅)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ၆ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၁ ဦး၊ ၅ ဘာသာ ၁ ဦး၊ ၄ ဘာသာ ၄ ဦး၊ ၃ ဘာသာ ၂ ဦး၊ ၂ ဘာသာ ၁၁ ဦး၊ ၁ ဘာသာ ၁၉ ဦးတို့နှင့် အားကစား ကဏ္ဍများတွင် ထူးချွန်သူများကို ဆုများအသီးသီးချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများက ရိုးရာ အကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြကြောင်း သိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ၆ ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ၂၅ ဦး၊ ၅ ဘာသာ ၅၂ ဦး၊ ၄ ဘာသာ ၈၅ ဦး၊ ၃ ဘာသာ ၁၁၈ ဦး၊ ၂ ဘာသာ ၂၉၂ ဦး၊ ၁ ဘာသာ ၁၆၉၃ ဦး၊ စုစုပေါင်းဂုဏ်ထူးရရှိသူ ၂၂၆၅ ဦးရှိခဲ့ပြီး အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း ၂၉ ဒဿမ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၆

224

ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ႏွင့္ MPT တို႔က အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အားကစားကြင္း၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

MPT အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆုံးဗိုလ္လုပြဲကို ေတာင္ႀကီးအသင္းႏွင့္ ကေလာအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရာ ဂိုးမရွိ သေရရလဒ္ေၾကာင့္ ပယ္နယ္တီျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ရာ ကေလာ အသင္းမွ ၄ ဂိုး၊ ၃ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲသြားၿပီး၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပရာ MPT U-14 Football Tournament 2018 ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္တြင္ တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးသည့္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအား အသိ အမွတ္ျပဳဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေရွ႕တန္း၊ အလယ္တန္း၊ ေနာက္တန္း၊ ဂိုးအေကာင္းဆုံးဆု၊ ဂိုးအမ်ားဆုံးသြင္းယူဆု၊ အေကာင္းဆုံး အားကစားသမားရရွိသူမ်ားအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားဆုမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထန္အိတ္ႏွင့္ MPT မွ တာဝန္ရွိသူ တို႔က ဆုခ်ီးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ အသန္႔ရွင္းဆုံးရရွိသည့္ ပင္ေလာင္းအသင္းအား ဆုေၾကးေငြ (၂)သိန္းက်ပ္၊ တတိယဆုရွိသည့္ ဟိုပုံးအသင္းအား (၃)သိန္းက်ပ္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ဆုတံဆိပ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္ႏွင့္ ပရီမီယာ (ေကာ္ဖီမစ္)မွ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆုခ်ီးျမႇင့္၍ လည္း ေကာင္း၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ေတာင္ႀကီးအသင္းအား (၅)သိန္းက်ပ္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆုတံဆိပ္မ်ားကို ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ CEO ဦးစိုးမိုးေက်ာ္ႏွင့္ MPT/ JO မွ  COO မစၥတာ ယိုရွီယာကီဘန္နီႏိုတို႔က ဆုခ်ီးျမႇင့္ ေပး၍ လည္းေကာင္း၊ ပထမဆုရရွိေသာ ကေလာအသင္းအား တစ္ဦးခ်င္းဆုတံဆိပ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္၊ ေငြသားက်ပ္ (၁၀)သိန္းကို MPT/ JO မွ COO မစၥတာ ယိုရွီယာကီဘန္နီႏိုႏွင့္ တံခြန္စိုက္ဆုဖလားကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းတို႔က အသီးသီးဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MPT အသက် ၁၄ နှစ်အောက် လူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၆

မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၊ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်နှင့် MPT တို့က အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အဆင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ MPT အသက် ၁၄ နှစ်အောက် လူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် မွန်းလွှဲ ၂ နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

MPT အသက် ၁၄ နှစ်အောက် လူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲကို တောင်ကြီးအသင်းနှင့် ကလောအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရာ ဂိုးမရှိ သရေရလဒ်ကြောင့် ပယ်နယ်တီဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရာ ကလော အသင်းမှ ၄ ဂိုး၊ ၃ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရဗိုလ်စွဲသွားပြီး၊ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပရာ MPT U-14 Football Tournament 2018 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲစဉ်တွင် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ပေးသည့်ဒိုင်လူကြီးများအား အသိ အမှတ်ပြုဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံး ရှေ့တန်း၊ အလယ်တန်း၊ နောက်တန်း၊ ဂိုးအကောင်းဆုံးဆု၊ ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူဆု၊ အကောင်းဆုံး အားကစားသမားရရှိသူများအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားဆုများကို ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်နှင့် MPT မှ တာဝန်ရှိသူ တို့က ဆုချီးမြှင့်၍ လည်းကောင်း၊ အသန့်ရှင်းဆုံးရရှိသည့် ပင်လောင်းအသင်းအား ဆုကြေးငွေ (၂)သိန်းကျပ်၊ တတိယဆုရှိသည့် ဟိုပုံးအသင်းအား (၃)သိန်းကျပ်နှင့် တစ်ဦးချင်း ဆုတံဆိပ်များကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်နှင့် ပရီမီယာ (ကော်ဖီမစ်)မှ တာဝန်ရှိသူတို့က ဆုချီးမြှင့်၍ လည်း ကောင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးအသင်းအား (၅)သိန်းကျပ်နှင့် တစ်ဦးချင်းဆုတံဆိပ်များကို မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ် CEO ဦးစိုးမိုးကျော်နှင့် MPT/ JO မှ  COO မစ္စတာ ယိုရှီယာကီဘန်နီနိုတို့က ဆုချီးမြှင့် ပေး၍ လည်းကောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော ကလောအသင်းအား တစ်ဦးချင်းဆုတံဆိပ်များကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ငွေသားကျပ် (၁၀)သိန်းကို MPT/ JO မှ COO မစ္စတာ ယိုရှီယာကီဘန်နီနိုနှင့် တံခွန်စိုက်ဆုဖလားကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းတို့က အသီးသီးဆုချီးမြှင့်ပေးကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

 

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသက္ (၁၉)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ - ၂၈

218

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီက ေနျပည္ေတာ္၊ ဝဏၰသိဒၶိေလ့က်င့္ေရးအားကစားကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကရာ ရွမ္းျပည္နယ္အသင္းက ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအသင္းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးျဖင့္ အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ (ဂိုး)အေကာင္းဆုံးအားကစားဆုရရွိခဲ့သူ ရွမ္းျပည္နယ္ အသင္းမွ မေထြးေထြးခ်ိဳအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ၏ ဇနီး ေဒၚရင္ေအးမွ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားဆုကို လည္းေကာင္း၊ ပြဲစဥ္တစ္ေလၽွာက္ အေကာင္းဆုံးအားကစားသမားဆုရရွိခဲ့သူ ရွမ္းျပည္နယ္အသင္းမွ နန္းဟြမ္လႈိင္း အား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးမွ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားဆုကို လည္းေကာင္း၊ တတိယဆုရရွိခဲ့ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအသင္းအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္မွ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားဆုကို လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအသင္းအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းမွ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားဆုကို လည္းေကာင္း၊ ပထမဆုရရွိခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အသင္းအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားဆုႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္မွ တံခြန္စိုက္ဆုဖလားကိုလည္းေကာင္း ဆုမ်ားအသီးသီးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အသက် (၁၉)နှစ်အောက် အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ - ၂၈

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသက်(၁၉)နှစ်အောက် အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီက နေပြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိလေ့ကျင့်ရေးအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ် အသင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြရာ ရှမ်းပြည်နယ်အသင်းက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအသင်းကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရဗိုလ်စွဲသွားကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် (ဂိုး)အကောင်းဆုံးအားကစားဆုရရှိခဲ့သူ ရှမ်းပြည်နယ် အသင်းမှ မထွေးထွေးချိုအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဌ၏ ဇနီး ဒေါ်ရင်အေးမှ ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားဆုကို လည်းကောင်း၊ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆုရရှိခဲ့သူ ရှမ်းပြည်နယ်အသင်းမှ နန်းဟွမ်လှိုင်း အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားဆုကို လည်းကောင်း၊ တတိယဆုရရှိခဲ့သော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအသင်းအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်မှ ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားဆုကို လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအသင်းအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းမှ ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားဆုကို လည်းကောင်း၊ ပထမဆုရရှိခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ်အသင်းအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယ ပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားဆုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်မှ တံခွန်စိုက်ဆုဖလားကိုလည်းကောင်း ဆုများအသီးသီးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

 

အစရ(ရှမ်း)

More Articles...

  1. ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ပိတ္ပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပ
  2. မသိုးသကၤန္းရက္လုပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖြင့္ပြဲ ဆက္ကပ္လႉဒါန္းျခင္းႏွင့္ မဟာဘုံကထိန္ေရစက္ခ်တရားေတာ္နာက်င္းပ
  3. ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၁)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ က်င္းပ
  4. ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီး ေတြ႕ဆုံ
  5. ေလာကခ်မ္းသာနားေနေဆာင္၊ ႏိုင္လြန္ကတၱရာရင္ျပင္ေတာ္ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳကမၸည္းေမာ္ကြန္း ေက်ာက္စာတိုင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ
  6. ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္လမ္းၫႊန္ကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
  7. မီးပုံးပ်ံေလာင္ကၽြမ္း၍ ယမ္းေခြျပဳတ္က်မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ႏွစ္ဦးအား ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ
  8. ေရခ်ိဳေက်း႐ြာ၊ နတ္ေတာ္ေက်း႐ြာ၊ ထင္း႐ႉးကုန္းေက်း႐ြာ၊ လြယ္ဟတ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေက်ာက္စုေက်း႐ြာ (၅)႐ြာ (၂၄) နာရီ လၽွပ္စစ္မီးရရွိ
  9. ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ မီးပုံးပ်ံမ်ားလႊတ္တင္ဖြင့္လွစ္
  10. ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ က်င္းပမည့္ အေဝရာမီးပုံးပ်ံကြင္းသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

palayရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ရပ်စောက်နှင့် ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ မန်တုံ၊ တန့်ယန်းနှင့် မိုင်းရယ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 31 guests and no members online