slider-01

ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

Coming Soon !

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Coming Soon !

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

1 2 4

ဆက်သွယ်ရန်

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482