သတင်းများ

ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ- ၂၂

21

ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၀)ကို ဇန်နဝါရီ(၂၂)ရက်နံနက်(၉)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ယခုလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီမှ ပေးပို့လာသောမြေယာကိစ္စ တိုင်ကြားစာ ပေါင်း (၆၉၂)မှုရှိပြီး (၃၂၅)မှုကို ပိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး မြေ/စစ်ဗဟိုမှ ဝန်ကြီးဌာန သဘောထားတောင်းခံ သည့် အမှု(၂၀၅)မှုနှင့် ပြည်နယ်မြေ/စစ်တွင် စိစစ်ဆဲအမှု(၁၆၂)မှု၊ စုစုပေါင်းပိတ်သိမ်းရန် ကျန်ရှိသည့်အမှု (၃၆၇)မှု ကိုလည်း ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်က ဗဟိုကော်မတီ၏မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်(၅၂)ချက် ညွှန်ကြားချက်များ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယခု လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေ များ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ လက်ထက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ စုစုပေါင်းပြန်လည်စွန့်လွှတ် သည့်အမှုကိစ္စပေါင်း(၁၅၉)မှု၊ မြေဧရိယာ(၃၁၃၇၁.၀၉၈)ဧက၊ ၎င်းအနက်သက်ဆိုင်သူများထံ ပြန်လည်လွဲပြောင်းပေးအပ်ရန် စွန့်လွှတ်သည့်အမှုကိစ္စပေါင်း(၆၅)မှု၊ မြေဧရိယာ (၃၇၉၇.၈၉၆)ဧကအသုံးမပြု၍ ပိုလျှံသဖြင့် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့်အမှုကိစ္စပေါင်း(၇၈)မှု၊ မြေဧရိယာ (၁၅၉၉၂.၆၃၂)ဧက အခြားဝန်ကြီးဌာနများသို့ လွှဲပြောင်းရန် စွန့်လွှတ်သည့်အမှုကိစ္စပေါင်း(၁၆)မှု၊ မြေဧရိယာ (၁၁၅၈၀.၅၇၀)ဧကဖြစ်ပြီး ပြန်လည်စွန့်လွှတ်မြေများတွင် တောင်သူများထံ ပြန်လည်လွှဲအပ်နိုင်သော မြေဧရိယာ (၃၁၃၇၁.၀၉၈)ဧကအနက် မြေဧရိယာ(၃၀၃၂၆.၆၉၆)ဧကကို သက်ဆိုင်ရာလက်ဝယ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်မြေဧရိယာ(၁၀၀၃.၄၆၂)ဧကကို တောင်သူများထံပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် စိစစ် ဆောင်ရွက်ဆဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့်စုစုပေါင်းအမှုကိစ္စပေါင်း(၃၃၂)မှု၊ မြေဧရိယာ(၈၁၄၄၂.၁၅၇)ဧက လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး ဧရိယာ(၈၀၃၉၃.၇၅၅)ဧကလွှဲပြောင်းပေးရန်ကျန်ဧရိယာ(၁၀၀၇.၄၆၂)ဧကမြေပြင်စ်စစ်လျော့နည်းဧရိယာ(၄၀.၉၄၀)ဧကဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြေယာကိစ္စတင်ပြတိုင်ကြားမှုများအပေါ် ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ကော်မတီများ အနေဖြင့် စိစစ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြန်လည်စွန့်လွတ်သည့် နေရာများကို သက်ဆိုင်သူများထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းတို့ကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ဗဟိုကော်မတီမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ် (၅၂)ချက်နှင့်အညီ စိစစ်ပြီး စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် အဆင့်ဆင့်တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း အချို့ခရိုင်များအနေဖြင့် စိစစ်တွေ့ရှိချက်များသာ ဖော်ပြပါရှိပြီး သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် တင်ပြမှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ဗဟိုကော်မတီမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ် (၅၂)ချက်နှင့်အညီ ကျန်ရှိနေသော အမှုကိစ္စများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းပြီးပြတ်အောင် စိစစ်ပြီး စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက်များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် အချိန်ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ အဆင့်ဆင့်တင်ပြဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေး ကော်မတီ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဆန်းဝင်းက အမှုတစ်မှုချင်းအလိုက် ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး၊ တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်မြေစစ်ကော်မတီဝင်များနှင့် ခရိုင်မြေစစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူးများက ဆွေးနွေးတင်ပြ၍ အထွေထွေဆွေးနွေးကြကာ ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09-250132943

 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အမိန်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၆၄/ ၂၀၁၉)

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်)

A1A2A3A4

Myanmar Automated Cargo Clearance System အား မူဆယ်နယ်စပ်ဒေသတွင် တိုးချဲ့တပ်ဆင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

17

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ (၁)၌ ဂျပန်အကောက်ခွန်ဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr.Kamo ဦးဆောင်သည့် ဂျပန်ပညာရှင် (၅)ဦးနှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်း သိရသည်။

ထို့သို့လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနေလင်းမှ Myanmar Automated Cargo Clearance System ကုန်ပစ္စည်းအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်အား နယ်စပ်ဒေသများသို့ နှစ်အလိုက်တိုးချဲ့သွားရန် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ မူလ ရေရှည်စီမံချက်အရလည်းကောင်း၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ မူဆယ်ဒေသအား ဦးစားပေးတိုးချဲ့ရန် လမ်းညွှန်မှုအရ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုငွေကျပ်သန်း (၁၆၀၀)ဖြင့် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System)စနစ်အား မူဆယ်ဒေသတွင် တိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ ဂျပန်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr.Kamo မှ ယခုလိုရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကျွန်တော်သည် ဂျပန်အကောက်ခွန်ဌာနမှဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်းနှင့် အဓိကအားဖြင့် အကောက်ခွန်ဌာနကို ကူညီပံ့ပိုး ပြီး အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လစဉ်တစ်လတစ်ကြိမ် ထောက်ပံ့ပေး၍ MACCS တွင် အရေးကြီး သည့် ကဏ္ဍများရှိပါကြောင်း၊ MACCS ကဏ္ဍတွင် Hardware နှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟိုနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများလည်း ရှိပါကြောင်း၊ MACCSတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး နယ်စပ်ဒေသများကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုမူဆယ်ဒေသကို ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မူဆယ်ဒေသတွင် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်နှိုင်းလျှင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အား ဂါဝရပြုရသည့်အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုလို လာရောက်ပြောကြားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အကောက်ခွန်ဌာနများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါကြောင်း၊ ယခုလို ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါက နိုင်ငံနယ်စပ်များတွင် ထိုထက်မက အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

ရှမ်းပြည်နယ်ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ရှမ်းပြည်နယ်

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၀)

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၁၃ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်

A5A6A7A8

မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်များ၊ အဝေးအာရုံခံနည်းပညာများ အသုံးပြုနိုင်ရေး ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

16

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သုတေသနဌာန၏ ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သဲမောင်မောင်နှင့် အဖွဲ့များသည် ဒေသန္တရ ဖွံဖြိုးရေးအတွက် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်များ၊ အဝေးအာရုံခံနည်းပညာများ အသုံးပြုနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေး ခန်းမ(၂)၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သုတေသနဌာန၏ ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သဲမောင်မောင်နှင့် အဖွဲ့လာရောက်ပြီး ပြည်နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကူညီပေးရန်အတွက် ဦးစားပေးအဖြစ် တောင်ကြီးမြို့အပါအဝင် မြို့ရွာများအတွက် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များ ရေးဆွဲနိုင်ရေး၊ အင်းလေးကန်ဒေသ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စများ၊ ဓာတ်သတ္တုကိစ္စများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် နည်းပညာအထောက်အကူရရှိနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ပထမ ဦးစားပေးအဖြစ် တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် သုံးဖက်မြင်ရုပ်လုံးကြွမြေပုံရေးဆွဲနိုင်ရေး အတွက် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သုတေသနဌာနအကူအညီဖြင့် ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်စပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများဖြစ်သော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးအရ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း၊ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ငယ်များ ပျံသန်းအသုံးပြုသည့်အခါ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဟဲဟိုးလေဆိပ် တာဝန်ခံနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သုတေသနဌာနမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါကြောင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စည်းကမ်းချက် (၅)ချက်ဖြင့် သဘောထားရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည့် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်များ အဝေးအာရုံခံ နည်းပညာများကို တာဝန်ရှိသူမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည့်အပေါ် တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များမှ မှတ်သားထားပြီး မိမိတို့သိရှိထားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ် ကဏ္ဍအသီးသီး တွင် အသိပညာများ ပြန်လည်မျှဝေပေးစေလိုပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးအဖွဲ့ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်နှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသ ပညာတက္ကသိုလ်၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သုတေသနဌာန၏ ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သဲမောင်မောင်နှင့်အဖွဲ့မှ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာကြသော ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမှ သိရှိလိုသည် များကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြ၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးအဖွဲ့ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

19

တောင်ကြီးမြို့၊ သားဖွားသင်တန်းကျောင်းမှ အပတ်စဉ် (၆၃)၊ သားဖွားဒီပလိုမာ (၂)နှစ်သင်တန်း ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက လက်ရှိနိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို မျက်ခြေပြတ်မခံဘဲ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု များကို အစဉ်တစိုက်လေ့လာနေရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပြည်သူများ၏ ဘဝတိုးတက် မြင့်မားလာစေရန် ဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း မိမိတို့တာဝန်ကျဒေသက ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာမှ လူ့သက်တမ်းများ ရှည်လာမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ တိုးတက်မှုကို တစိတ်တဒေသ ဖော်ညွှန်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့် ဆေးပညာရပ်များကိုလည်း မိမိတို့၏ အရည်အသွေးစဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မြင့်မားနေရန်အတွက် အစဉ်လေ့လာနေရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ Universal Health Coverage ဆိုသည့် လူတိုင်းလက်လှမ်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုရရှိစေရန် ကူးစက်ရောဂါ Communicable disease နှင့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါ Noncommunicable disease တို့ ကာကွယ်ရေးမှာလည်း ရှေ့တန်းက စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားသွားသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

15

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများသို့ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအား လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ညနေ ၃ နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဌ အနေဖြင့် ကောင်စီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို လာရောက်ရှင်းပြသည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ဝမ်းမြောက်ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအတွက် တည်ဆောက် ရေးများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ၏အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးပါအရာရောက်သည့် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေမှုကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ မိမိတက်ကျွမ်း ထားသည့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးဝင်အကျိုးရှိစေမည့် လက်တွေ့ပညာရပ်နှင့် နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဌ ရှင်းလင်းပြောကြားမည့် အင်ဂျင်နီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ တာဝန်၊ ဝတ္တရား၊ တတ်ကျွမ်းမှု၊ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများကို သေချာစွာနာယူမှတ်သားပြီး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် တိကျစွာလိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သလို တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသောဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် သိရှိထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြသည့် အင်ဂျင်နီယာများ နှင့် တက်ရောက်လာကြသည့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သိသင့်သိထိုက်သည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဌ ဒေါက်တာ ချာလီသန်းမှ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာ သူများမှ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဆောင်ရွက်ကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြား၍ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဌမှ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

အောင်သပြေ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ပညာရေးစုံညီပွဲတော်နှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

18

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း (အောင်သပြေ)၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲနှင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော်အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အောင်သပြေအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများက  ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး အ.ထ.က(အောင်သပြေ)မှ သတ္တမတန်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူလေးများက “စုံညီပွဲတော် ဒို့နွဲပျော်” သီချင်းဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သည့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရာတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် လူသားအရင်းအမြစ်များ များစွာလိုအပ် ပါကြောင်း၊ မိဘဆရာပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည့် လူသားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးကြရ မှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ သင်ရိုးသစ်သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများမှာ ကလေးများကို အလွတ်ကျက်မှတ်မှုကို အားမပေးဘဲ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်စေပြီး တက်မြောက်အောင် (Self Study)၊ လေးနက်စွာ တွေးခေါ်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်နိုင်အောင် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ထုတ်လျက်သင်ယူခြင်း (Initiative Learning)၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သော (Creative Learning)တို့ဖြင့် သင်ယူတက်မြောက်နိုင်အောင် စီမံထားရှိ ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၏ ကျေးလက်ဒေသနှင့် နယ်စပ်ဒေသများပါမကျန် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပညာသင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံး၌ အ.ထ.က (၁၄)ကျောင်း အပါအဝင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အခြေခံပညာကျောင်း(၆၃၉)ကျောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း (၁၂၆)ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၈၈)ကျောင်းတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၉)သိန်းကျော် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးရအောင်သင်ကြားပေးသော ဆရာနှင့် ဂုဏ်ထူးရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းမှ ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(အောင်သပြေ)အတွက် အားကစားပစ္စည်း များအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးမှ ပေးအပ်ရာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးမှ လက်ခံရယူပြီး ၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သော တတိယတန်းမှ နဝမတန်းအထိ ထူးချွန်ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများကို တာဝန်ရှိသူအသီးသီးမှ ဆုများချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ထို့နောက် အမှတ်(၂၂၂)ထောက်ပံ့နှင့် ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းမှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး နေလင်းထွန်း၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်တို့မှ အသီးသီးအမှာစကားပြောကြားပြီး အောင်သပြေ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်နီလာမှ ကျောင်း၏ အခြေအနေများကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ အမှတ်(၂၂၂)ထောက်ပံ့နှင့် ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းမှ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး နေလင်းထွန်း၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်နီလာ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

14

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ (၂)၌ ကျင်းပသည်။

တောင်ကြီးမြို့ မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက ထမနဲထိုးခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးဟောင်းနေရာ၌ ကျင်းပသွား မည်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပြိုင်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပခြင်းမဟုတ်ဘဲ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ကောလိပ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံး၊ စည်ပင်သာယာရေးဌာနစသည့် ဌာနများမှ စုပေါင်း၍ ထမနဲထိုးပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းများအား ထမနဲကို ဆက်ကပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာကြသော လုပ်ငန်းကော်မတီ(၁၀)ခုမှ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အထွေထွေဆွေးနွေးကြကာ တောင်ကြီးမြို့ မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဌ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးမှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၂၁

20

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကျင်းပသော (၁၃)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ တက်ရောက်အားပေးပြီး သွေးအလှူရှင်စုစုပေါင်း(၂၂၂)ဦးအတွက် အလှူဒါနအဖြစ် ကြက်ဥများအား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ 

အဆိုပါ သွေးလှူဒါန်းပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမူမူမြင့်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ နှင့် ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးများ တက်ရောက်အားပေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

(၇၃)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၁၇

12

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် (၇၃)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ (၁၇)ရက်  နံနက် (၁၀)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထဋ်က (၇၃)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ပင်လုံမြို့နယ်ရှိ ပင်လုံကျောက်တိုင်ကွင်း၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ၊ မီးပုံပွဲနှင့် ညစာစားပွဲများကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများမှ ဝိုင်းဝန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ (၇၃)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှ ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ လုပ်ငန်းကော်မတီအလိုက် တင်ပြဆွေးနွေးရာ အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ အားကစား နှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ စစ်ရေးပြလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ဖိတ်ကြားရေးနှင့် ကြိုဆိုနေရာချထားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ သတင်းမှတ်တမ်းနှင့် ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ညစာစားပွဲ နှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာငွေကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီ၊ လုံခြုံရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အသီးအသီးတို့မှ ဆွေးနွေးကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

More Articles...

  1. ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ညောင်ရွှေအကျဉ်းထောင်ရှိ အကျဉ်းသား/အကျဉ်းသူများအား အာဟာရပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
  2. စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာပုံစံ ဖြည့်စွက်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း ကျင်းပ
  3. သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းမြင့်မားရေး၊ အရည်အသွေးရှိသော သင်ယူမှုပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
  4. ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစာစောင် မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
  5. သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနေမှုအားရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု ‌‌
  6. ရှမ်းပြည်နယ် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
  7. အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာ ကျောင်းဆောင်သစ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ ကျင်းပ
  8. တောင်ကြီးမြို့၌ (၅၁)နှစ်မြောက်မြို့လုံးကျွတ်ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲကျင်းပ
  9. ၇၃ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနား ကျင်းပနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
  10. ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေးစုံညီပွဲတော် ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်(စကားဒေသ)၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်(နမ့်ခုတ်၊ ဘန်းယဉ်)၊  လွိုင်လင်မြို့နယ် (မိုင်းပွန်၊ ပင်လုံ)၊ မိုင်းရှူး၊ မိုင်းနောင်၊ မိုင်းပန်၊ လင်းခေး၊ လဲချား၊ မိုးနဲ၊ ကျေးသီး၊ လားရှိုး၊ ပန်ယန်း၊ ကွမ်းလုံ၊ ဟိုပန်၊ နမ့်ခမ်း၊ မူဆယ်၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ၊ သိန္နီ၊ မိုင်းရယ်၊ တန့်ယန်း၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နောင်ချို၊ ကွန်ဟိန်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်နှင့် မိုင်းပြင်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

 

We have 127 guests and no members online

Latest Updates