ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၅

93

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ကို ဇြန္ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ကမၻာႀကီးသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ လူဦးေရအဆမတန္ တိုးပြားလာမႈႏွင့္အတူ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာျခင္း၊ အစရွိသည္တို႔မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထြက္ရွိလာေသာ မွန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီး အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသကဲ့သို႔ အမႈိက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကို မဆင္မျခင္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးသာမက ေရေနသတၱဝါမ်ား၏ အသက္ အႏၲရာယ္ကိုပင္ ၿခိမ္ေျခာက္လာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၏ ၉၀ % သည္ လူသားမ်ား၏ပေရာဂေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္း သာယာ လွပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အား လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပလပ္စတစ္အိတ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပလပ္စတစ္ အိတ္သုံးစြဲမႈကိုျငင္းပယ္ျခင္း(Reject)၊ အစားထိုးသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲျခင္း(Reduce)၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း (Reuse)၊ ကုန္ၾကမ္းျဖင့္အသုံးျပဳကာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း (Recycle)ႏွင့္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ တစ္ခါသုံးပလပ္စတစ္ မ်ားအား ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေနရာသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း (Return)၊ စသည့္  5R နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာေလာကႀကီးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားကိုပ်က္စီးေစေသာ လူသားတို႔၏က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ တစ္ခါသုံးပလပ္စတစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဆင္မျခင္ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲမႈမျပဳၾကရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီက သတိျပဳလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယဆုရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယဆုရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိ သူမ်ားအား ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ႏွင့္ ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးတို႔မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စိမ္းလန္းသန္႔ရွင္းေသာေက်ာင္းအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ ခံရေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားကို ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ ခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အိမ္တြင္းလက္မႈပစၥည္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးျပဳလုပ္ ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပး ဗီဒီယိုျပသကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ခန္းမအတြင္းခင္းက်င္းျပသထားေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပး ျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၅

၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကို ဇွန် ၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လူဦးရေအဆမတန် တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ စားဝတ်နေရေးအတွက် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ မြို့ရွာနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးချဲ့ခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခြင်း၊ အစရှိသည်တို့မှ နည်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ရှိလာသော မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့များကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာပြီး အကျိုးဆက်အားဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသကဲ့သို့ အမှိုက်များကို စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်မှု၊ အထူးသဖြင့် ပလပ်စတစ်အမှိုက်များကို မဆင်မခြင်စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးသာမက ရေနေသတ္တဝါများ၏ အသက် အန္တရာယ်ကိုပင် ခြိမ်ခြောက်လာသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၏ ၉၀ % သည် လူသားများ၏ပရောဂကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သန့်ရှင်း သာယာ လှပသော ပတ်ဝန်းကျင်အား လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပလပ်စတစ်အိတ်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ ပလပ်စတစ် အိတ်သုံးစွဲမှုကိုငြင်းပယ်ခြင်း(Reject)၊ အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် လျော့ချသုံးစွဲခြင်း(Reduce)၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း (Reuse)၊ ကုန်ကြမ်းဖြင့်အသုံးပြုကာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း (Recycle)နှင့် အသုံးပြုပြီးသော တစ်ခါသုံးပလပ်စတစ် များအား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောနေရာသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း (Return)၊ စသည့်  5R နည်းလမ်းများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာလောကကြီးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော သက်ရှိသတ္တဝါ များကိုပျက်စီးစေသော လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသော တစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဆင်မခြင်ထုတ်လုပ် သုံးစွဲမှုမပြုကြရန် တစ်ဦးချင်းစီက သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းပြောကြား လိုကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယဆုရရှိသူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယဆုရရှိသူများအား ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်နှင့် အလယ်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိ သူများအား ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်နှင့် ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးတို့မှ ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ စိမ်းလန်းသန့်ရှင်းသောကျောင်းအဖြစ်ရွေးချယ် ခံရသော ကျောင်းများအား ဂုဏ်ပြုဆုများကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် အိမ်တွင်းလက်မှုပစ္စည်းများ တီထွင်ဖန်တီးပြုလုပ် ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ ဆုချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေး ဗီဒီယိုပြသကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခန်းမအတွင်းခင်းကျင်းပြသထားသော ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အသိပညာပေး ပြခန်းအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-linlyရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းလားနှင့် မိုင်းပြင်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 62 guests and no members online

Latest Updates