ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဓါတ္ေျမၾသဇာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၇

99

ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဓါတ္ေျမၾသဇာေပးအပ္ပြဲႏွင့္  မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ( Raised bed)ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ (SRI) ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပပြဲကို ဇြန္ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေညာင္ၿမိဳ႕မအုပ္စု၊ ကြမ္းဘုံေက်း႐ြာ၊ ေတာင္သူဦးေလာလီ၏ စံျပစိုက္ခင္း၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွစ၍ ခ႐ိုင္အလိုက္ေက်း႐ြာတစ္႐ြာအား စနစ္တက် ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ဘက္စုံအဆင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခ႐ိုင္ ႏွစ္႐ြာ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအျပင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္႐ြာေ႐ြးခ်ယ္၍ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနား တြင္ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေ႐ႊရင္ေအးစပါးမ်ိဳး တင္း(၁.၅)တင္းအိတ္ ၁၀၀ အိတ္ႏွင့္ အာမိုဓါတ္ေျမၾသဇာ ၁၀၀ အိတ္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ ၆၃ သိန္းဖိုး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး သြင္းအားစုမ်ားကို စနစ္တက်သုံးစြဲ၍ သိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ပညာေပးလမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းမွ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဓါတ္ေျမၾသဇာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးသြင္းအားစု မ်ားျဖစ္သည့္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေတာင္သူႀကီးမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ေပးအပ္၍ မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ( Raised bed)ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ (SRI) ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပပြဲအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ျမန္မာေဆးမားအူးလ္အြန္ဒုံ စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထူးခၽြန္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထပ္ေဆာင္းဆုေၾကးေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ စီမံကိန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ဆုရရွိသည့္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ရာ A အဆင့္ ရရွိေသာ ေနာင္လြယ္ေက်း႐ြာႏွင့္ လက္ပံပင္ေက်း႐ြာတို႔အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ B အဆင့္ ရရွိေသာ လူ႐ိုးေတာင္ေက်း႐ြာ၊ ေက်ာက္စုေက်း႐ြာ၊ ပုန္းအင္းေက်း႐ြာတို႔အား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔မွ ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊   C အဆင့္ရရွိေသာေက်း႐ြာတို႔အား ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးတို႔မွ  အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ စီမံကိန္းဝင္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ အားေပးခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအတွက် မျိုးစေ့ဓါတ်မြေသြဇာပေးအပ်ပွဲနှင့်  မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၇

ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအတွက် မျိုးစေ့ဓါတ်မြေသြဇာပေးအပ်ပွဲနှင့်  မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် ( Raised bed)နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ (SRI) ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲကို ဇွန် ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရွှေညောင်မြို့မအုပ်စု၊ ကွမ်းဘုံကျေးရွာ၊ တောင်သူဦးလောလီ၏ စံပြစိုက်ခင်း၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရာသီမှစ၍ ခရိုင်အလိုက်ကျေးရွာတစ်ရွာအား စနစ်တကျ ရွေးချယ်ကာ ဘက်စုံအဆင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ခရိုင် နှစ်ရွာ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအပြင် တစ်မြို့နယ် တစ်ရွာရွေးချယ်၍ ဘက်စုံအဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း၊ ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် တောင်သူများအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့အခမ်းအနား တွင် ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် ရွှေရင်အေးစပါးမျိုး တင်း(၁.၅)တင်းအိတ် ၁၀၀ အိတ်နှင့် အာမိုဓါတ်မြေသြဇာ ၁၀၀ အိတ် တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ် ၆၃ သိန်းဖိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း၊ တောင်သူများအနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးရေးသုံး သွင်းအားစုများကို စနစ်တကျသုံးစွဲ၍ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ်များကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ပညာပေးလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားကာ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထွန်းမှ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် မျိုးစေ့ဓါတ်မြေသြဇာပေးအပ်ပွဲနှင့် မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစု များဖြစ်သည့် မျိုးစေ့နှင့်ဓါတ်မြေသြဇာများကို တောင်သူကြီးများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမှ ပေးအပ်၍ မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် ( Raised bed)နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ (SRI) ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် မြန်မာဆေးမားအူးလ်အွန်ဒုံ စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ထူးချွန်သည့် ကျေးရွာများသို့ ထပ်ဆောင်းဆုကြေးငွေများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ဆုရရှိသည့်ကျေးရွာများသို့ ဆုများချီးမြှင့်ရာ A အဆင့် ရရှိသော နောင်လွယ်ကျေးရွာနှင့် လက်ပံပင်ကျေးရွာတို့အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ B အဆင့် ရရှိသော လူရိုးတောင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်စုကျေးရွာ၊ ပုန်းအင်းကျေးရွာတို့အား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးတို့မှ ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊   C အဆင့်ရရှိသောကျေးရွာတို့အား ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့မှ  အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး၊  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ စီမံကိန်းဝင်ကျေးရွာများသို့ အားပေးချီးကျူးစကား ပြောကြားခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ မိုင်းဆတ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

 

We have 124 guests and no members online

Latest Updates