ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဦးစားေပးစက္မႈလက္မႈက႑(၉)ခုေအာက္ရွိ လက္ရွိလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္႐ုံ/ အလုပ္႐ုံမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) ေရးဆြဲသြားႏိုင္ေရး ရွင္းလင္း

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ - ၂၆

176

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၀၃/၂၀၁၈)အရ ဦးစားေပးစက္မႈလက္မႈက႑ (၉)ခုေအာက္ရွိ လက္ရွိလည္ပတ္လၽွက္ရွိေသာ စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ (၂၆)ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ႐ုံး၌ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးစားေပးက႑ (၉)ခုအျဖစ္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အရက္၊ ဝိုင္၊ ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယာမကာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဖာ္စပ္ျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းထုပ္ပိုးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ထုံးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အဝတ္ အထည္ႏွင့္ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳအရည္က်ိဳပုံေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း (အေျခခံသတၱဳက်ိဳခ်က္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သံသတၱဳ႐ိုင္း (သို႔) သတၱဳအပိုင္းအစမ်ားမွ သံ႐ိုင္း၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေရာစပ္မႈနည္းေသာ သံမဏိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အရည္က်ိဳစက္႐ုံ၊ သံမဟုတ္ေသာ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း၊ ပန္းပဲႏွင့္ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္း)၊ သားေရနယ္ စက္႐ုံလုပ္ငန္း၊ ေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္စကၠဴထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သၾကားစက္႐ုံလုပ္ငန္းတို႔ လုပ္ကိုင္သည့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၀၃ / ၂၀၁၈ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို ရွင္းလင္းသည့္အခမ္းအနားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အမွာစကား၌ ေျပာၾကားသြားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚစိန္မမက ရွင္းလင္းၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးထုတ္လုပ္မႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္စန္းမင္းမွ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ဦးစားေပးက႑ (၉)ခုႏွင့္ သယံဇာတသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသန္႔စင္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အသိပညာေပးျခင္းကို လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္က ရွင္းလင္းကာ ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Uni++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ(၉)ခုအောက်ရှိ လက်ရှိလည်ပတ်လျက်ရှိသော စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံများ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲသွားနိုင်ရေး ရှင်းလင်း

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ - ၂၆

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၀၃/၂၀၁၈)အရ ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ (၉)ခုအောက်ရှိ လက်ရှိလည်ပတ်လျှက်ရှိသော စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(EMP) ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် စက်တင်ဘာ (၂၆)ရက်နေ့က တောင်ကြီးမြို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ရုံး၌ ကျင်းပသော အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညီညီအောင်က ပြောသည်။

ဦးစားပေးကဏ္ဍ (၉)ခုအဖြစ် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်သော အရက်၊ ဝိုင်၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယာမကာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖော်စပ်ခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ထုံးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဝတ် အထည်နှင့် ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုအရည်ကျိုပုံလောင်းခြင်းလုပ်ငန်း (အခြေခံသတ္တုကျိုချက်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သံသတ္တုရိုင်း (သို့) သတ္တုအပိုင်းအစများမှ သံရိုင်း၊ ကုန်ကြမ်းနှင့် ရောစပ်မှုနည်းသော သံမဏိ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရည်ကျိုစက်ရုံ၊ သံမဟုတ်သော သတ္တုအရည်ကျိုခြင်း၊ ပန်းပဲနှင့် ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း)၊ သားရေနယ် စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သကြားစက်ရုံလုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များကို တွေ့ဆုံပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၃ / ၂၀၁၈ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ရှင်းလင်းသည့်အခမ်းအနားဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အမှာစကား၌ ပြောကြားသွားသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်စိန်မမက ရှင်းလင်းပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(EMP) ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထုတ်လုပ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်စန်းမင်းမှ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဦးစားပေးကဏ္ဍ (၉)ခုနှင့် သယံဇာတသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသန့်စင်ရေး နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရန် အသိပညာပေးခြင်းကို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဇော်မြင့်က ရှင်းလင်းကာ ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များမှ ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

palayရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ရပ်စောက်နှင့် ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ မန်တုံ၊ တန့်ယန်းနှင့် မိုင်းရယ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 146 guests and no members online