ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

(၅၄)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ - ၁

180

ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔အျဖစ္ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိရာ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္(၄)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေရး တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အဆင့္ဆင့္၏ ပူးေပါင္းအားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အေရးႀကီးၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အႀကီးအကဲခရီးစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ကမၻာ့အဆင့္အစည္းအေဝးမ်ားကို လုံၿခဳံေရးစည္းမက်ိဳးေပါက္ ေစဘဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသလို သာမာန္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ ျပည္သူေတြသာမက ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ လုံၿခဳံမႈအျပည့္အဝေပးႏိုင္ရန္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျမန္လမ္းမႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျမန္လမ္းမႀကီး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သစ္ေတာလုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေရနံေျမလုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး တပ္ဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး၏ အမႈထမ္းေကာင္းလက္မွတ္ရရွိသူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၄)ဦးႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာရရွိသူ ျပည္သူ (၄)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ရာ လ-၂၀၈၆၈၅ တပ္ၾကပ္ႀကီးစိန္ေပါလ္ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕စု(၂၇)အမႈထမ္းေကာင္း လက္မွတ္၊ ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္၊ ပင္ေလာင္ႀကီးအေရွ႕႐ြာ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာရရွိသူတို႔ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ လ-၂၉၄၆၂၆ ရဲအုပ္ထြန္းျမတ္ဦး မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕စု(၂၅)အမႈထမ္းေကာင္း လက္မွတ္၊ ဒုတပ္ရင္းမႉး ဦးေမာင္ေမာင္တင္ အရန္မီးသတ္(ကေလာ) ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာရရွိသူတို႔ကို ျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ လ-၁၉၈၅၆၆ ရဲအုပ္ စိုင္း႐ႈေအာင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အမႈထမ္ေကာင္းလက္မွတ္၊ ဦးကိုကိုေမာင္ ေအးသာယာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာရရွိသူတို႔ကို ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ လ-၁၄၀၄၄၀ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္တင့္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အမႈထမ္းေကာင္း လက္မွတ္၊ ဦးဘိုျဖဴ စိန္ပန္းရပ္ကြက္နယ္ေျမမႉး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာရရွိသူတို႔ကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္တို႔မွ အသီးသီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ကလစ္ျပသျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ခင္းက်င္းျပသထားသည္မ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူတို႔က လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(၅၄)နှစ်မြောက်  မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပ

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၁

နှစ်စဉ် အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့ရောက်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ မြို့ကြီးများတွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့အဖြစ် အခမ်းအနားများကို ကျင်းပလျက်ရှိရာ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် အဓိက ရည်မှန်းချက် တာဝန်(၄)ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့်ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေး တို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် တပ်ဖွဲ့ဝင်အဆင့်ဆင့်၏ ပူးပေါင်းအားနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အရေးကြီးကြသော နိုင်ငံတော်အဆင့် အကြီးအကဲခရီးစဉ်များ၊ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင် ခရီးစဉ်များ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်အစည်းအဝေးများကို လုံခြုံရေးစည်းမကျိုးပေါက် စေဘဲ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသလို သာမာန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်လှမ်းမမှီနိုင်သော မတူကွဲပြားသည့် တာဝန်နှင့် ပြည်သူတွေသာမက ပြည်ပဧည့်သည်များဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာနိုင်ရန် လုံခြုံမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ရန် လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသည်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ အမြန်လမ်းမကြီး ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ သစ်တောလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရေနံမြေလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ အမှုထမ်းကောင်းလက်မှတ်ရရှိသူ တပ်ဖွဲ့ဝင်(၄)ဦးနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာရရှိသူ ပြည်သူ (၄)ဦးအား ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များချီးမြှင့်ရာ လ-၂၀၈၆၈၅ တပ်ကြပ်ကြီးစိန်ပေါလ် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၂၇)အမှုထမ်းကောင်း လက်မှတ်၊ ဦးမျိုးမြင့်နိုင်၊ ပင်လောင်ကြီးအရှေ့ရွာ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာရရှိသူတို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ လ-၂၉၄၆၂၆ ရဲအုပ်ထွန်းမြတ်ဦး မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၂၅)အမှုထမ်းကောင်း လက်မှတ်၊ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဦးမောင်မောင်တင် အရန်မီးသတ်(ကလော) ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာရရှိသူတို့ကို ပြည်နယ်တရား လွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ ဆုများချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ လ-၁၉၈၅၆၆ ရဲအုပ် စိုင်းရှုအောင် မူဆယ်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အမှုထမ်ကောင်းလက်မှတ်၊ ဦးကိုကိုမောင် အေးသာယာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာရရှိသူတို့ကို ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ လ-၁၄၀၄၄၀ ဒုရဲအုပ်ကျော်တင့် ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အမှုထမ်းကောင်း လက်မှတ်၊ ဦးဘိုဖြူ စိန်ပန်းရပ်ကွက်နယ်မြေမှူး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာရရှိသူတို့ကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်တို့မှ အသီးသီး ဆုချီးမြှင့်ပေးကြသည်။

ဆက်လက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ကလစ်ပြသခြင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ခင်းကျင်းပြသထားသည်များကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူတို့က လှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၁၃၂၉၄၃

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

padaung ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မိုင်းရှူး၊ ပင်လောင်းနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 97 guests and no members online

Latest Updates