ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ - ၄

202

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားကို  တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ သမိုင္းေၾကာင္းကိုေျပာရရင္ ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းဝန္မ်ား ကိုဓ ဥပေဒအရ  အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္က  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗဟို အစိုးရ၏   လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္အျဖစ္မွခြဲထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၀)ခုအနက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုအဆင့္မွာ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး တိုင္း/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ခံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းမင္းႀကီး႐ုံး၊ ခ႐ိုင္ဝန္႐ုံး၊ နယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္႐ုံး၊ ၿမိဳ႕ပိုင္႐ုံးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အထိမ္းအမွတ္အခမ္း အနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားျမစ္၍ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္၊ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ အားကိုးယုံၾကည္မႈတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ား ဦးစီးဌာနအလိုက္ အျပန္ အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး “ ျပည္သူ႕အတြက္ OSS” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလိုစုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား နားလည္ယုံၾကည္မႈ တိုးတက္ခိုင္မာလာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ား အားကိုးယုံၾကည္ရေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမၽွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ၎က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစိုးစိုးေဇာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသမိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျဖစ္ေပၚလာပုံသမိုင္းေၾကာင္းကို ဗီဒီယိုျဖင့္ျပသ၍ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားတို႔က ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားတို႔အား ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ဦးစိုးစိုးေဇာ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔မွ ေနရာအေရာက္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား  ေပးအပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္သင္တန္းထူးခၽြန္ဆုရရွိခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ခြင့္အနည္းဆုံးခံစားခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္း ၁၀ ဦးတို႔အား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားက ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကၿပီး၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝတ္စုံေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္ ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ - ၄

နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားကို  တက်ရောက်ချီးမြှင့်ရသည့်အတွက် အထူးပင်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊ အစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သည့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ သမိုင်းကြောင်းကိုပြောရရင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် ၁၉၀၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝန်များ ကိုဓ ဥပဒေအရ  အတွင်းဝန်ချုပ်က  အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗဟို အစိုးရ၏   လက်အောက်ခံ ပြည်နယ်အဖြစ်မှခွဲထွက်ခဲ့ပြီးနောက် အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဝန်ကြီးဌာန (၁၀)ခုအနက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အတွင်းဝန်ချုပ်က အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဗဟိုအဆင့်မှာ အကြီးအကဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တိုင်း/ ပြည်နယ်များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်းမင်းကြီးရုံး၊ ခရိုင်ဝန်ရုံး၊ နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်ရုံး၊ မြို့ပိုင်ရုံးများကို အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသော အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အထိမ်းအမှတ်အခမ်း အနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဝန်ဆောင်မှု များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု အဂတိလိုက်စားမှုများကို တားမြစ်၍ ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှု အလေ့အကျင့်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်၊ ပြည်သူများက အစိုးရနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများအပေါ် အားကိုးယုံကြည်မှုတိုးပွားလာစေရန်နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောဝန်ထမ်းများ ဦးစီးဌာနအလိုက် အပြန် အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုများ ပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး “ ပြည်သူ့အတွက် OSS” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နဲ့အညီ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံးများကို ဖွင့်လှစ်ပေး ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်မှုပုံစံနဲ့ ပြည်သူများကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထုနဲ့ ဝန်ထမ်းများအကြား နားလည်ယုံကြည်မှု တိုးတက်ခိုင်မာလာစေမည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူများ အားကိုးယုံကြည်ရသော ဝန်ထမ်းကောင်းများဖြစ်လာစေရန် မိမိတို့တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးစိုးဇော်မှ ရှမ်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုသမိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဖြစ်ပေါ်လာပုံသမိုင်းကြောင်းကို ဗီဒီယိုဖြင့်ပြသ၍ တက်ရောက် လာကြသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများတို့က ဧည့်သည်တော်များ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းဟောင်းများတို့အား ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးစိုးစိုးဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့မှ နေရာအရောက် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ  ပေးအပ်ကြသည်။

ထို့နောက်သင်တန်းထူးချွန်ဆုရရှိခဲ့သူများအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း ခွင့်အနည်းဆုံးခံစားခဲ့သည့် ဝန်ထမ်း ၁၀ ဦးတို့အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက ဆုများချီးမြှင့်ပေးကြပြီး၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများအား ဝတ်စုံပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင် ပြန်/ဆက်

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yinn-kyar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်နှင့် မိုးနဲမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 131 guests and no members online