ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြာလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၈

219

ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေပါေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာ၊ ေက်း႐ြာေကာ္မတီႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္လၽွက္ရွိေသာ လြယ္ပန္းစုံလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က အဆိုပါေက်း႐ြာ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လြယ္ပန္းစုံလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာ၊ ေက်း႐ြာေကာ္မတီႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္ လၽွက္ရွိေသာ လြယ္ပန္းစုံလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Lwal Pann Sone Community Based Tourism) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ရပ္႐ြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism) ၁၆ ေနရာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလြယ္ပန္းစုံ CBT သည္ ၁၇ ခုေျမာက္ CBT ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ CBT ၁၇ ခုေျမာက္ရွိသည့္အနက္ မိမိတို႔ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္ လြယ္ပန္းစုံCBT သည္ (၃)ခုေျမာက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသ CBT ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ အင္းနီေက်း႐ြာ၊ လြယ္ေခၚေက်း႐ြာ၊ ထီးနဲ႔ေက်း႐ြာႏွင့္ ကကၠဴေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသ CBT သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ ASEAN Tourism Forum (ATF)ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ က်င္းပသည့္ ITB Barlin ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆုမ်ား ရယူႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္လၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဓႏုေဒသ CBT ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆီးက်အင္းေက်း႐ြာႏွင့္ ပင္စိမ္းပင္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာတြင္ CBT ကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္ႏိုင္သျဖင့္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ CBT ဖြင့္လွစ္ရျခင္းအားျဖင့္ ေညာင္ေ႐ႊ-အင္းေလးကန္-စကားအင္း-ဖယ္ခုံအင္း- မိုးၿဗဲဆည္-ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အထိ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားသြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ေရလမ္းေၾကာင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ား၊ အိုးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၾကာခ်ည္ယက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရေပၚစိုက္ခင္းမ်ားအျပင္ ဘီလူးေခ်ာင္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီးပုထိုးမ်ားသဘာဝအလွအပမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခံစားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခရီးစဥ္ေဒသ ႀကီးမႉးကြပ္ကဲသည့္ Controller သင္တန္းအား (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက္အထိ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕၊ ဟိုတယ္ပင္ေလာင္း၌ သင္တန္းသား (၃၀)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း (၃)မ်ိဳးကို (၁၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕၊ ျမတ္ေစတနာဧည့္ရိပ္သာ၌ သင္တန္းသား (၆၅)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္မႈ ႏွင့္အတူ မိမိတို႔ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာေတာင္သဘာဝအလွမ်ား၏ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကမၻာကသိရွိေအာင္ နယ္ေျမအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး CBT စီမံခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လြယ္ပန္းစုံ CBT လုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇယ်ာၿဖိဳးႏွင့္ လြယ္ေပါအုပ္စု၊ လြယ္ပန္းစုံေက်း႐ြာကိုယ္စား ေက်း႐ြာတာဝန္ခံ ဦးေအးေမာင္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ CBTအားလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ၍ အမွတ္တရ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ငါးလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တြဲကႏူးေလွၿပိဳင္ပြဲအား ၾကည့္႐ႈအားေပးကာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရွိသူမ်ားကို ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

လူထုအခြေပြု ခရီးသွာလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး နိုဝင်ဘာ ၂၈

ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ လွယ်ပေါကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ၌ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံအစုအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိသော လွယ်ပန်းစုံလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က အဆိုပါကျေးရွာ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ လွယ်ပန်းစုံလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးခွန်းအေးမောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ၊ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံအစုအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖော်ဆောင် လျှက်ရှိသော လွယ်ပန်းစုံလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Lwal Pann Sone Community Based Tourism) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း (Community Based Tourism) ၁၆ နေရာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယခုလွယ်ပန်းစုံ CBT သည် ၁၇ ခုမြောက် CBT ဖြစ်ပါကြောင်း၊ CBT ၁၇ ခုမြောက်ရှိသည့်အနက် မိမိတို့ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဖော်ဆောင်ထားသည့် လွယ်ပန်းစုံCBT သည် (၃)ခုမြောက် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပအိုဝ်းဒေသ CBT ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဖြစ်သည့် အင်းနီကျေးရွာ၊ လွယ်ခေါ်ကျေးရွာ၊ ထီးနဲ့ကျေးရွာနှင့် ကက္ကူကျေးရွာများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပအိုဝ်းဒေသ CBT သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် ASEAN Tourism Forum (ATF)နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပသည့် ITB Barlin ပွဲများတွင် နိုင်ငံတကာဆုများ ရယူနိုင်သည်အထိ အောင်မြင်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ဓနုဒေသ CBT ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ ဖြစ်သည့် ဆီးကျအင်းကျေးရွာနှင့် ပင်စိမ်းပင်ကျေးရွာတို့တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခု လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာတွင် CBT ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်နိုင်သဖြင့် များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊ CBT ဖွင့်လှစ်ရခြင်းအားဖြင့် ညောင်ရွှေ-အင်းလေးကန်-စကားအင်း-ဖယ်ခုံအင်း- မိုးဗြဲဆည်-ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့အထိ ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် ဧည့်သည်များသွားရောက်လည်ပတ်ရင်း ရေလမ်းကြောင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အိုးလုပ်ငန်းများ၊ ကြာချည်ယက်လုပ်ငန်းများ၊ ရေပေါ်စိုက်ခင်းများအပြင် ဘီလူးချောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ရှေးဟောင်းစေတီးပုထိုးများသဘာဝအလှအပများကို တွေ့မြင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သင်တန်းများအနေဖြင့်လည်း ခရီးစဉ်ဒေသ ကြီးမှူးကွပ်ကဲသည့် Controller သင်တန်းအား (၁၂.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့နှင့် (၁၃.၉.၂၀၁၈) ရက်အထိ ပင်လောင်းမြို့၊ ဟိုတယ်ပင်လောင်း၌ သင်တန်းသား (၃၀)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (၃)မျိုးကို (၁၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၁.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ဖယ်ခုံမြို့၊ မြတ်စေတနာဧည့်ရိပ်သာ၌ သင်တန်းသား (၆၅)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်မှု နှင့်အတူ မိမိတို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်၏ ရေ၊ မြေ၊ တောတောင်သဘာဝအလှများ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ကမ္ဘာကသိရှိအောင် နယ်မြေအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး CBT စီမံချက်များ ဆက်လက်ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဦးခွန်းအေးမောင်မှ အမှာစကားပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးက လုပ်ငန်းစဉ် နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားကာ လွယ်ပန်းစုံ CBT လုပ်ငန်း မန်နေဂျာ ဦးဇေယျာဖြိုးနှင့် လွယ်ပေါအုပ်စု၊ လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာကိုယ်စား ကျေးရွာတာဝန်ခံ ဦးအေးမောင်က ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် CBTအားလှည့်လည်ကြည့်ရှု၍ အမှတ်တရ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ငါးလွှတ်ခြင်းနှင့် နှစ်ယောက်တွဲကနူးလှေပြိုင်ပွဲအား ကြည့်ရှုအားပေးကာ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုရရှိသူများကို ဆုများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

lishaw
 ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ လွိုင်လင်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ညောင်ရွှေနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

We have 108 guests and no members online

Latest Updates