ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၁၈

49

ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉)ကို မတ္ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအားျဖင့္ (၃)မ်ိဳးရင္ဆိုင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ျပႆနာ၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္မႈျပႆနာ၊ တတိယအခ်က္မွာ သုံးစြဲမႈျပႆနာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး (ဘိန္း) စိုက္ပ်ိဳးမႈအပိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈ အေနျဖင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးက်ဆင္းေၾကာင္း၊ ၎က်ဆင္းမႈသည္ ေရရွည္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈသည္ ဘိန္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဧရိယာကို ထိေရာက္လႊမ္းၿခဳံလုံေလာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားထုတ္လုပ္မႈ၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေျမၾသဇာ၊ လုပ္အားစသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ သာမက ဘိန္းေစ်းႏႈန္းသည္လည္း က်ဆင္းလာသည့္အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈက်ဆင္းလာသည္ဟု ယူဆရပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ အခါမ်ိဳးတြင္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလာမည့္ သီးႏွံ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးမည့္ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးျမင့္ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေရရွည္ထိန္းခ်ဳပ္သြား ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အစိုးရဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္နည္းတူ ျပည္သူလူထုမ်ားကလည္း ဘုံျပႆနာအျဖစ္ ခံယူၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအထိ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိစြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္က စိတ္ဝင္စားၿပီး တက္ႂကြစြာေဆာင္႐ြက္သည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၎တို႔၏အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး၊ ဒုတိယဥကၠဌ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္တို႔က ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ယာယီရဲမႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ခင္ေအာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး အမွတ္(၂) မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕ခြဲ မႉး ဒုတိယရဲမႉးႀကီး လင္းထြဋ္ျမင့္တို႔က တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဆိုင္ရာမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေပၚ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ခ႐ိုင္မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌမ်ားမွ ခ႐ိုင္အလိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အေထြေထြေဆြးေႏြးၾကၿပီး ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦးမွ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ကျင်းပ

တောင်ကြီး မတ် - ၁၈

ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉)ကို မတ် ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာနိုင်ငံသည် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာနှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကအားဖြင့် (၃)မျိုးရင်ဆိုင်နေရပါကြောင်း၊ ပထမအချက်မှာ စိုက်ပျိုးမှု ပြဿနာ၊ ဒုတိယအချက်မှာ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုပြဿနာ၊ တတိယအချက်မှာ သုံးစွဲမှုပြဿနာဖြစ်ပါကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး (ဘိန်း) စိုက်ပျိုးမှုအပိုင်းတွင် ပြီးခဲ့သောနှစ်က ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး စိုက်ပျိုးမှု အနေဖြင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထုတ်လုပ်မှု ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးကျဆင်းကြောင်း၊ ၎င်းကျဆင်းမှုသည် ရေရှည်ကျဆင်းမှု ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးဒေသများတွင် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုသည် ဘိန်း စိုက်ပျိုးသည့် ဧရိယာကို ထိရောက်လွှမ်းခြုံလုံလောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း၊ ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု၊ စိတ်ကြွဆေးပြားထုတ်လုပ်မှု၊ ပြောင်းလဲလာသည့်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများကို ဘိန်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သော မြေသြဇာ၊ လုပ်အားစသည့် ကန့်သတ်ချက်များ၊ ဥပဒေနှင့် ဒေသအာဏာပိုင်များ၏ ဖိအားများကြောင့် သာမက ဘိန်းစျေးနှုန်းသည်လည်း ကျဆင်းလာသည့်အတွက် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကျဆင်းလာသည်ဟု ယူဆရပါကြောင်း၊ ယခုအချိန် အခါမျိုးတွင် ဘိန်းစိုက်တောင်သူများ၏ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာမည့် သီးနှံ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာမည့် လုပ်ငန်း များကို ပံ့ပိုးကူညီပေးမည့် ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကို ရေရှည်ထိန်းချုပ်သွား နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကို လျော့ချနိုင်ရန် အစိုးရဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ဌာနဆိုင်ရာများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်နည်းတူ ပြည်သူလူထုများကလည်း ဘုံပြဿနာအဖြစ် ခံယူပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီမှ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအထိ ကိုယ်စီတာဝန်ရှိစွာဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်က စိတ်ဝင်စားပြီး တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပြီး ၎င်းတို့၏အားဖြင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး၊ ဒုတိယဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်တို့က ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ယာယီရဲမှူးချုပ် ဇော်ခင်အောင်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး အမှတ်(၂) မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ခွဲ မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး လင်းထွဋ်မြင့်တို့က တားဆီးနှိမ်နင်းရေးဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်အဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ မိမိတို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ချက်များအား ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ ခရိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌများမှ ခရိုင်အလိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြကာ တက်ရောက်လာသူများမှ အထွေထွေဆွေးနွေးကြပြီး ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦးမှ နိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

waaရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ ပန်ဆန်းနှင့် မက်မန်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 107 guests and no members online