ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ကေမၻာဇအုပ္စု ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္မ်ားအား ခြဲစိတ္ကုသေပး

ေတာင္ႀကီး မတ္ - ၂၄

56

အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကေမၻာဇအုပ္စု ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ Smile Asia Medical Mission တို႔ပူးေပါင္း၍ မတ္ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္မ်ားအားခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ကမၻာေပၚတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးသူငယ္ (၁၇၀၀၀၀)ေက်ာ္ ေမြးဖြားလ်က္ရွိၿပီး၊ ေမြးဖြားမႈ ၇၀၀ တြင္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလး(၁) ေယာက္ပါဝင္ေမြးဖြားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကေလးငယ္မ်ားသည္ အစာစားျခင္း၊ အသက္႐ႈျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းတို႔တြင္ အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေမြးဖြားျခင္းတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သက္ႏုစဥ္ ကာလအတြင္းအစျပဳ၍ ေမြးဖြားလာျခင္းမွာ အေၾကာင္းမ်ိဳးစုံရွိၿပီး၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစုမိသြားပါက ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္တစ္ဦးေမြးဖြားလာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိခင္တြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေရာဂါ၊ ေဆးလိပ္/ အရက္ေသာက္သုံးသူ၊ အတက္ေရာဂါရွင္ျဖစ္ပါက ေသာက္သုံးသည့္ေဆးဝါးသည္ ကိုယ္ဝန္သက္ႏုစဥ္ကာလမွာ ကေလးငယ္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္တြင္  ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္ တစ္ဦးေမြးဖြားရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေစေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပး ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Smile Asia Medical အဖြဲ႕က အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံတြင္ ေမြးရာပါ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္မ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသေပးေနသည့္အတြက္ ေလးစားဂုဏ္ယူေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကေမၻာဇအုပ္စု ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ က်န္းမာေရးအေထာက္ အကူအျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သံဃာေဆး႐ုံ၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕တြင္ ကုတင္ (၁၀၀)ေဆး႐ုံ၊ ေဘာ္ဆိုင္းတိုက္နယ္ေဆး႐ုံတို႔အတြက္ ေဆး႐ုံအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအျပည့္အစုံႏွင့္ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ လႉဒါန္းေပးသည့္ အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္ မ်ား၏ ဘဝလွပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ၾကရန္ အမွာစကား၌ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာစင္ကာပူသံ႐ုံးမွ Deputy Chief of Mission ျဖစ္သူMr. David Liang မွ အမွတ္တရ စကားေျပာၾကားၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးအထူးကုေဆး႐ုံမွေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ခိုင္၊ Smile Asia Programme Manager ျဖစ္သူ Ms. Phoebe Low ၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာ ေမာင္ရဲမာန္ေအာင္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ၫႊန္႔တို႔က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၾကၿပီး၊ The Smile Mission Ltd Executive Director Mr. Aphimanyu Talukdar က ကေမၻာဇဘဏ္၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းအား Certificate of Appreciation ေပးအပ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ုံမ်က္ႏွာစာသုံးထပ္ေဆာင္ေရွ႕ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္ ေငြက်ပ္(၇၁၇၀၅၈၃)သိန္း လႉဒါန္းမႈအတြက္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးအထူးကုေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာျမတ္ခိုင္က ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ခြဲစိတ္ကုသမည့္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားအား ၾကည့္႐ႈအားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ Smile Asia Medical Mission တို႔ပူးေပါင္း၍ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲ ကေလးငယ္မ်ားအားခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ေပးမည့္ ဆရာဝန္မ်ားမွာ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊  ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစေတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတို႔မွ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း(၃၅)ဦးပါဝင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တတိယအႀကိမ္ခြဲစိတ္ကုသေပးျခင္းႏွင့္ မတ္ ၂၄ ရက္မွ မတ္၃၀ ရက္ေန႔အထိ အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘောဇအုပ်စု ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းမှ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များအား ခွဲစိတ်ကုသပေး

တောင်ကြီး မတ် - ၂၄

အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စု ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် Smile Asia Medical Mission တို့ပူးပေါင်း၍ မတ် ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များအားခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပေးကြောင်းသိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးသူငယ် (၁၇၀၀၀၀)ကျော် မွေးဖွားလျက်ရှိပြီး၊ မွေးဖွားမှု ၇၀၀ တွင် မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေး(၁) ယောက်ပါဝင်မွေးဖွားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါကလေးငယ်များသည် အစာစားခြင်း၊ အသက်ရှုခြင်း၊ စကားပြောခြင်းတို့တွင် အခက်အခဲဖြစ်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်တစ်ဦး မွေးဖွားခြင်းတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သက်နုစဉ် ကာလအတွင်းအစပြု၍ မွေးဖွားလာခြင်းမှာ အကြောင်းမျိုးစုံရှိပြီး၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် အခြားအချက်များတွင် ပေါင်းစုမိသွားပါက နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်တစ်ဦးမွေးဖွားလာနိုင်ပါကြောင်း၊ မိခင်တွင် ဆီးချိုရောဂါ၊ အာဟာရချို့တဲ့ရောဂါ၊ ဆေးလိပ်/ အရက်သောက်သုံးသူ၊ အတက်ရောဂါရှင်ဖြစ်ပါက သောက်သုံးသည့်ဆေးဝါးသည် ကိုယ်ဝန်သက်နုစဉ်ကာလမှာ ကလေးငယ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသောကြောင့် မွေးဖွားလာသည့်အချိန်တွင်  နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ် တစ်ဦးမွေးဖွားရန် အခွင့်အလမ်းပိုများစေကြောင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် ပို၍ ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေး နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် Smile Asia Medical အဖွဲ့က အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွင် မွေးရာပါ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များကို ခွဲစိတ်ကုသပေးနေသည့်အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ကမ္ဘောဇအုပ်စု ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းက ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတို့ကို အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ ကျန်းမာရေးအထောက် အကူအဖြစ် တောင်ကြီးမြို့တွင် သံဃာဆေးရုံ၊ ခိုလမ်မြို့တွင် ကုတင် (၁၀၀)ဆေးရုံ၊ ဘော်ဆိုင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံတို့အတွက် ဆေးရုံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနှင့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြုများအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုပါ လှူဒါန်းပေးသည့် အတွက် များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သာမက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ် များ၏ ဘဝလှပချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြရန် အမှာစကား၌ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစင်ကာပူသံရုံးမှ Deputy Chief of Mission ဖြစ်သူMr. David Liang မှ အမှတ်တရ စကားပြောကြားပြီး၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးအထူးကုဆေးရုံမှဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာမြတ်ခိုင်၊ Smile Asia Programme Manager ဖြစ်သူ Ms. Phoebe Low ၊ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲလူနာ မောင်ရဲမာန်အောင်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ညွှန့်တို့က ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားကြပြီး၊ The Smile Mission Ltd Executive Director Mr. Aphimanyu Talukdar က ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းလိုင်းခမ်းအား Certificate of Appreciation ပေးအပ်၍ လည်းကောင်း၊ ဆေးရုံမျက်နှာစာသုံးထပ်ဆောင်ရှေ့ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန် ငွေကျပ်(၇၁၇၀၅၈၃)သိန်း လှူဒါန်းမှုအတွက် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးအထူးကုဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာမြတ်ခိုင်က ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ဂုဏ်ပြုလွှာပေးအပ်ပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခွဲစိတ်ကုသမည့် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲလူနာများအား ကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါ ကမ္ဘောဇအနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် Smile Asia Medical Mission တို့ပူးပေါင်း၍ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များအားခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပေးမည့် ဆရာဝန်များမှာ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ တရုတ်၊ စင်ကာပူ၊  ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ သြစတေးလျ၊ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတို့မှ ဆရာဝန်များနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း(၃၅)ဦးပါဝင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် တတိယအကြိမ်ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းနှင့် မတ် ၂၄ ရက်မှ မတ်၃၀ ရက်နေ့အထိ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

 

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

waaရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ ပန်ဆန်းနှင့် မက်မန်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 100 guests and no members online