ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္   −   ၅

121

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အလြန္ထူးျခားေလးနက္သည့္မွတ္တိုင္တစ္ရပ္၊ စိုက္ထူခဲ့သည့္ ဇြန္(၅)ရက္ေန႔ကို ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နံနက္(၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ “Beat Air Pollution” ျဖစ္ၿပီး “သန႔္စင္ေသာေလရွဴရႈိက္ဖို႔၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္စို႔” ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ သန႔္စင္ေသာေလာင္စာသုံးစြဲျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္နည္းပညာမ်ားပိုမို က်ယ္ျပန႔္စြာသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို လူသားမ်ားမွျပန္လည္ကုစားရန္တာဝန္ ရွိေနၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြအသုံးျပဳျခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္သာမက အမ်ားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရန္ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒအား ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိ ေပးေၾကညာ၍ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ အထူးဆုရရွိသူမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးတို႔မွဆု ခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စိမ္းလန္းသန႔္ရွင္းေသာေက်ာင္း Green School အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းဝိုဟိန္းမွ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပန္လည္အသုံးျပဳ ႏိုင္သည့္အိမ္တြင္းလက္မႈပစၥည္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားရရွိသူမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီးေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ မ်ားလႉဒါန္း ေပးပါေသာ စာေရးဆရာဦးျမသန္း၊ ကေလာင္အမည္ ဇာဏီဟိန္း(သီေပါ)အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနား အထိမ္းအမွတ္တီရွပ္မ်ားပံ့ပိုးေပးေသာကုမၸဏီ(၈)ခုအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးဦးစိုးစိုးေဇာ္မွဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ ခန္းမအတြင္းခင္းက်င္းျပသထားေသာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ပကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနား အသိပညာေပးျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09-250132943

ကမာၻ႔ပတ္ဝႏ္းက္ငၳိႏ္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမြတ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က္င္းပ

ေတာင္ႀကီး ျဇႏ္   −   ၅

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာပတ္ဝႏ္းက္ငၳိႏ္းသိမ္းေရးအၾတက္ အၾလႏၳဴး်ခားေလးနက္သၫ့္မြတၱိဳငၱစ္ရပ္၊ စိုကၳဴခဲ့သၫ့္ ျဇႏ္(၅)ရက္ေန႔ကို ကမာၻ႔ပတ္ဝႏ္းက္ငၳိႏ္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမြတ္အ်ဖစ္ နံနက္(၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာၡႏ္းမ၌ က္င္းေပၾကာင္းသိရသၫ္။

႐ြမ္း်ပၫၷယ္အစိုးရအၿဖဲ႕်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ေဒါကၱာလင္းၾထဋၠ ၂၀၁၉ခုႏြစ္ ကမာၻ႔ပတ္ဝႏ္းက္ငၳိႏ္းသိမ္းေရးေန႔ အၾတက္ သတၼြတၳားေသာေဆာငၸဳဒၼြာ “Beat Air Pollution” ်ဖစ္ၿပီး “သႏ္႔စင္ေသာေလ႐ႉ႐ႈိကၹိဳ႕၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုကၹ္ကၥိဳ႕” ်ဖစၸါေၾကာင္း၊ ရၫ္႐ၾယၡ္ကၼြာေလထုညစ္ညမ္းမႈေလၽြာ႔ခ္ရႏ္ တစ္ဦးတစ္ေယာကၡ္င္းစီ၏ ကာျဗႏၳဳတႅဳပၼႈ ေလ္ာ့ခ္်ခင္း၊ ်ပႏႅၫ္်ပၫ့္ၿဖိဳးၿမဲျစမ္းအင္သဳံးၿစဲ်ခင္းႏြင့္ သႏ္႔စင္ေသာေလာငၥာသုံးၿစဲ်ခင္း၊ အစိမ္းေရာငၷၫ္းပညာမ္ားပိုမို က္ယ္်ပႏ္႔ျစာသုံးၿစဲ်ခင္းႏြင့္ အ်ခားနၫ္းလမ္းမ္ား႐ြာေေျဖဖာၳဳတ္်ခင္းတို႔ကို အတူတၾကပူးေပါင္းေဆာင္႐ၾက္ၾကရႏ္ အစိုးရ အၿဖဲ႕အစၫ္းမ္ား၊ စကၼႈလုပ္ငႏ္းမ္ား၊ ်ပၫ္သဴအစုအၿဖဲ႕အစၫ္းမ္ားႏြင့္ တစ္ဦးခ္င္းစီ အတူတၾကပူးေပါင္းေဆာင္႐ၾက္ၾသား ၾကရမၫ္်ဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားမ္ားေၾကာင့္်ဖစ္ေပၚလာေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ္ားကို လူသားမ္ားမြ်ပႏႅၫၠဳစားရႏၲာဝႏ္ ႐ြိေနၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုေလ္ာ့က္ေစမၫ့္ နၫ္းလမ္းမ္ား႐ြာေျဖအသုံး်ပဳ်ခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုကၹ္က္ေရးလုပ္ငႏ္း စၪၼ္ားေဆာင္႐ၾက္်ခင္းသၫ္ မိမိအၾတက္သာမက အမ္ားအက္ိဳး်ပဳလုပ္ငႏ္းစၪၱစ္ရပ္ ်ဖစ္သၫ့္အၾတက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ၾက္ၾသား ၾကရႏ္ေ်ပာၾကားၾသားသၫ္။

ဆကႅက္၍်မႏၼာႏိုင္ငံအမ္ိဳးသားပတ္ဝႏ္းက္င္ေရးရာမူဝါဒအား ႏိုင္ငံေတာၼြခ္မြတၳဳတ္်ပႏ္ၿပီး်ဖစ္ေၾကာင္း အသိ ေပးေၾကညာ၍ ေအ်ခခံပညာအထကၱႏ္းအဆင့္၊ အလယၱႏ္းအဆင့္၊ စာစီစာကုံးၿပိဳျငၸဲၾတင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယႏြင့္ အထူးဆုရ႐ြိသူမ္ားအား ႐ြမ္း်ပၫၷယ္အစိုးရအၿဖဲ႕်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ေဒါကၱာလင္းၾထဋ္၊ ်ပၫၷယ္သယံဇာတႏြင့္သဘာဝ ပတ္ဝႏ္းက္ငၳိႏ္းသိမ္းေရးဝႏ္ႀကီး ေဒါကၱာညီညီေအာင္၊ ်ပၫၷယႅမ္းပႏ္းဆက္ၾသယ္ေရးဝႏ္ႀကီး ဦးျခႏ္ရဲေၾထးတို႔မြဆု ခ္ီး်မႇင့္ေပး၍လၫ္းေကာင္း၊ စိမ္းလႏ္းသႏ္႔႐ြင္းေသာေက္ာင္း Green School အ်ဖစ္ေ႐ျးခ္ယၡံေရသာ ေက္ာင္းမ္ားအား ်ပၫၷယၥာရင္းစစၡ္ဳပ္ ေဒၚနႏ္းဝိုဟိႏ္းမြ ဂုဏ္်ပဳဆုမ္ားခ္ီး်မႇင့္ေပး၍လၫ္းေကာင္း၊ ျစႏ္႔ပစၸစၥၫ္းမ္ား်ဖင့္်ပႏႅၫ္အသုံး်ပဳ ႏိုင္သၫ့္အိျမၱင္းလကၼႈပစၥၫ္းမ္ား တီၾထငၹႏၲီး်ပဳလုပ္်ခင္းအၾတက္ ဂုဏ္်ပဳမြတၱမ္းလႊာမ္ားရ႐ြိသူမ္ားအား ႐ြမ္း်ပၫၷယ္ အစိုးရအၿဖဲ႕်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္၏ဇနီးေဒၚနႏ္းေ႐ႊ်မင့္မြ ဆုခ္ီး်မႇင့္ေပး၍လၫ္းေကာင္း၊ ႐ြမ္း်ပၫၷယ္(ေတာငၸိဳင္း၊ ေ်မာကၸိဳင္း၊ ေအ႐ြ႕ပိုင္း)႐ြိ ေအ်ခခံပညာေက္ာင္းမ္ားအၾတက္ ကိုယၠ္င့္တရားႏြင့္ပတ္ဝႏ္းက္င္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ္ဳပၥာအုပ္ မ္ားလႉဒါႏ္း ေပးပါေသာ စာေရးဆရာဦး်မသႏ္း၊ ေကလာင္အမၫ္ ဇာဏီဟိႏ္း(သီေပါ)အား ဂုဏ္်ပဳမြတၱမ္းလႊာႏြင့္ ကမာၻ႔ပတ္ဝႏ္းက္င္ ထိႏ္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနား အထိမ္းအမြတၱီ႐ြပၼ္ားပံ့ပိုးေပးေသာကုမၸဏီ(၈)ခုအား ဂုဏ္်ပဳမြတၱမ္းလႊာမ္ားကို ်ပၫၷယ္ အစိုးရအၿဖဲ႕အၾတင္းေရးမႉးဦးစိုးစိုးေဇာၼြဆုခ္ီး်မႇင့္ေပးၿပီး၊ ်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပၷြင့္ဇနီး၊ ်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးမ္ား၊ တာဝႏ္႐ြိသူမ္ား ႏြင့္ဧၫ့္သၫ္ေတာၼ္ားမြ ခႏ္းမအၾတင္းခင္းက္င္း်ပသထားေသာ ၂၀၁၉ခုႏြစၸကမာၻ႔ပတ္ဝႏ္းက္ငၳိႏ္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနား အသိပညာေပး်ပခႏ္းအား လြၫ့္လၫ္ၾကၫ့္႐ႈၾေကၾကာင္းသိ႐ြိရသၫ္။

ေမာင္ေမာင္သႏ္း(ေတာင္ႀကီး)

09-250132943

Unicode++++++++++++++-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တောင်ကြီးမြို့၌ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန်   −   ၅

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အလွန်ထူးခြားလေးနက်သည့်မှတ်တိုင်တစ်ရပ်၊ စိုက်ထူခဲ့သည့် ဇွန်(၅)ရက်နေ့ကို ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ၂၀၁၉ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အတွက် သတ်မှတ်ထားသောဆောင်ပုဒ်မှာ “Beat Air Pollution” ဖြစ်ပြီး “သန့်စင်သောလေရှူရှိုက်ဖို့၊ လေထုညစ်ညမ်းမှု တိုက်ဖျက်စို့” ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာလေထုညစ်ညမ်းမှုလျှော့ချရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျော့ချခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးစွဲခြင်းနှင့် သန့်စင်သောလောင်စာသုံးစွဲခြင်း၊ အစိမ်းရောင်နည်းပညာများပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာသုံးစွဲခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းတို့ကို အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူအစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းစီ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လေထုညစ်ညမ်းမှုများကို လူသားများမှပြန်လည်ကုစားရန်တာဝန် ရှိနေပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျော့ကျစေမည့် နည်းလမ်းများရှာဖွေအသုံးပြုခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း စဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မိမိအတွက်သာမက အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်သည့်အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွား ကြရန်ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒအား နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိ ပေးကြေညာ၍ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်၊ အလယ်တန်းအဆင့်၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် အထူးဆုရရှိသူများအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးတို့မှဆု ချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ စိမ်းလန်းသန့်ရှင်းသောကျောင်း Green School အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ကျောင်းများအား ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်းမှ ဂုဏ်ပြုဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြု နိုင်သည့်အိမ်တွင်းလက်မှုပစ္စည်းများ တီထွင်ဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများရရှိသူများအား ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီးဒေါ်နန်းရွှေမြင့်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း)ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများအတွက် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်စာအုပ် များလှူဒါန်း ပေးပါသော စာရေးဆရာဦးမြသန်း၊ ကလောင်အမည် ဇာဏီဟိန်း(သီပေါ)အား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အခမ်းအနား အထိမ်းအမှတ်တီရှပ်များပံ့ပိုးပေးသောကုမ္ပဏီ(၈)ခုအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇော်မှဆုချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်ဧည့်သည်တော်များမှ ခန်းမအတွင်းခင်းကျင်းပြသထားသော ၂၀၁၉ခုနှစ်ပကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အခမ်းအနား အသိပညာပေးပြခန်းအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09-250132943

ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္   −   ၅

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အလြန္ထူးျခားေလးနက္သည့္မွတ္တိုင္တစ္ရပ္၊ စိုက္ထူခဲ့သည့္ ဇြန္(၅)ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ နံနက္(၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆာင္ပုဒ္မွာ “Beat Air Pollution” ျဖစ္ၿပီး “သန္႔စင္ေသာေလ႐ႉ႐ႈိက္ဖို႔၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္စို႔” ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာေလထုညစ္ညမ္းမႈေလၽွာ႔ခ်ရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ေသာေလာင္စာသုံးစြဲျခင္း၊ အစိမ္းေရာင္နည္းပညာမ်ားပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာသုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို လူသားမ်ားမွျပန္လည္ကုစားရန္တာဝန္ ရွိေနၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြအသုံးျပဳျခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္သာမက အမ်ားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရန္ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒအား ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိ ေပးေၾကညာ၍ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္၊ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ အထူးဆုရရွိသူမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးတို႔မွဆု ခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စိမ္းလန္းသန္႔ရွင္းေသာေက်ာင္း Green School အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းဝိုဟိန္းမွ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ျပန္လည္အသုံးျပဳ ႏိုင္သည့္အိမ္တြင္းလက္မႈပစၥည္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားရရွိသူမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီးေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ မ်ားလႉဒါန္း ေပးပါေသာ စာေရးဆရာဦးျမသန္း၊ ကေလာင္အမည္ ဇာဏီဟိန္း(သီေပါ)အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနား အထိမ္းအမွတ္တီရွပ္မ်ားပံ့ပိုးေပးေသာကုမၸဏီ(၈)ခုအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးဦးစိုးစိုးေဇာ္မွဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ ခန္းမအတြင္းခင္းက်င္းျပသထားေသာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ပကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အခမ္းအနား အသိပညာေပးျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09-250132943

 

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-liရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊  မိုင်းယောင်းနှင့် မိုင်းလားမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 120 guests and no members online

Latest Updates