ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းပညာေပးသင္တန္းဖြင့္

ဖယ္ခုံ ဇြန္ -၂၂

139

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ဇြန္(၂၁)ရက္မြန္းလြဲ(၁) နာရီက ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးနည္းပညာေပးသင္တန္းႏွင့္ ေဖာငေျမႇင္ေတာင္ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပြဲက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေဖာငေျမႇင္ေတာင္(Fall Armyworm)သည္ ေတာင္အေမရိကမွတဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းသို႔လည္းေကာင္းပ်ံ႕ႏွံကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္(၅)ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(၆)ခုတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္သည္ စပါး အေစ့ထုတ္ေျပာင္းအပါအဝင္ သီးႏွံေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ကို စားေသာက္ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ကိုသိရပါေၾကာင္း၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ဒုတိယအမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္၏အဓိကသီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြက္အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစိုက္ဧက ေျခာက္သိန္း ရွစ္ေသာင္း ခြဲလ်ာထားခ်က္အေပၚရွစ္ေသာင္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးဟု သိရပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈအေပၚ တြင္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၇)ရက္ေန႔အထိ ေဖာငေျမႇင္ေတာင္ပိုးက်ေရာက္မႈဧက တစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ ေက်ာ္ရွိသည့္ကိုသိရပါေၾကာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းလ်ာထားဧက ကိုးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္အေပၚ ငါးေထာင္နီးပါးစိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးၿပီးဧကတစ္ရာေက်ာ္ပိုးက်ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိရပါေၾကာင္း၊ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္၏ သဘာဝအရအ႐ြယ္ေရာက္ဖလံမသည္ႏွစ္ပတ္ မွသုံးပတ္အတြင္း ဥေပါင္း(၁၅၀ဝမွ၂၀၀၀)အထိဥႏိုင္ၿပီး တစ္ညလၽွင္(၁၀၀)ကီလိုမီတာထိ အလြန္ေဝးေသာခရီးကိုေလစီး ေၾကာင္းႏွင့္အတူပ်ံသန္းပါလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်ေရာက္ခ်ိန္ခဏတာအတြင္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈမ်ားျပားျခင္း ကိုသတိျပဳႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ဖ်က္ပိုးလဏၡဏာမ်ား အ႐ြယ္အဆင့္အလိုက္ေနထိုင္စားေသာက္ေသာသေဘာသဘာဝမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်သည့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာ မွတ္သားရန္လိုအပ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝထားသည့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ပိုစတာဗြီႏိုင္း မ်ားႏွင့္ ေဖာငေျမႇင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာရန္ႏွင့္ မိမိစိုက္ခင္း ကိုလည္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး အပင္ေပါက္ခ်ိန္မွစ၍ အၿမဲကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံတြင္ က်ေရာက္ေသာေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း ေရးေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပ္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္ေပးၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ သိက်ိတ္ အုပ္စု၊ ဆင္ခြန္လာလၽွဆင္းကြင္းကံပြင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ႂကြက္ဖ်က္ဆီးထိခိုက္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ေသာ ဆန္အိတ္ေပါင္း(၂၀၀)အိတ္၊ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္သိန္း(၆၀)ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ ေက်း႐ြာေတာင္သူမ်ားမွ လက္ခံရယူၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဖယ္ခုံစက္ေလွဆိပ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကားၿပီး ေတာင္သူ ဦးလွဒူး၏ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစိုက္ခင္းအတြင္း ေဖာငေျမႇင္ေတာင္စုေပါင္းကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေနမႈ အားၾကည့္႐ႈအားေပးကာ ကုန္းဆုံေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ one stop shop ႐ုံးမ်ား၏ ေဒသတြင္းေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ား၊ ေျမစာရင္းပုံစံ(၇) မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္ၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းတံတားကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ က႑အလိုက္ ျပန္လည္ေျဖၾကား၍ ႏွစ္အလိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး) 

09250132943

(Unicode)+++

ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး နည်းပညာပေးသင်တန်းဖွင့်

ဖယ်ခုံ ဇွန် -၂၂

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့ မြို့နယ်ခန်းမတွင် ဇွန်(၂၁)ရက်မွန်းလွဲ(၁) နာရီက ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းပညာပေးသင်တန်းနှင့် ဖောငမြှေင်တောင်ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပွဲကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဖောငမြှေင်တောင်(Fall Armyworm)သည် တောင်အမေရိကမှတဆင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အာဖရိကနိုင်ငံများသို့လည်းကောင်း ပျံ့နှံခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းသို့လည်းကောင်းပျံ့နှံကာ ၂၀၁၈ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်(၅)ခုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး(၆)ခုတွင် ကျရောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဖောငမြှောင်တောင်သည် စပါး အစေ့ထုတ်ပြောင်းအပါအဝင် သီးနှံပေါင်း(၈၀)ကျော်ကို စားသောက်ဖျက်ဆီးတတ်သည့်ကိုသိရပါကြောင်း၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒုတိယအများဆုံးစိုက်ပျိုးသောသီးနှံဖြစ်သည့်အပြင် ပြည်နယ်၏အဓိကသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်အတွက်အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ဧက ခြောက်သိန်း ရှစ်သောင်း ခွဲလျာထားချက်အပေါ်ရှစ်သောင်းကျော်စိုက်ပျိုးပြီးဟု သိရပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှုအပေါ် တွင်၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၇)ရက်နေ့အထိ ဖောငမြှေင်တောင်ပိုးကျရောက်မှုဧက တစ်သောင်းသုံးထောင် ကျော်ရှိသည့်ကိုသိရပါကြောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်အနေဖြင့် အစေ့ထုတ်ပြောင်းလျာထားဧက ကိုးသောင်း ခြောက်ထောင်ကျော်အပေါ် ငါးထောင်နီးပါးစိုက်ပျိုးပြီးစီးပြီးဧကတစ်ရာကျော်ပိုးကျရောက်မှုရှိသည်ကို သိရပါကြောင်း၊ ဖောငမြှောင်တောင်၏ သဘာဝအရအရွယ်ရောက်ဖလံမသည်နှစ်ပတ် မှသုံးပတ်အတွင်း ဥပေါင်း(၁၅၀ဝမှ၂၀၀၀)အထိဥနိုင်ပြီး တစ်ညလျှင်(၁၀၀)ကီလိုမီတာထိ အလွန်ဝေးသောခရီးကိုလေစီး ကြောင်းနှင့်အတူပျံသန်းပါလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျရောက်ချိန်ခဏတာအတွင်း ဖျက်ဆီးနိုင်မှုများပြားခြင်း ကိုသတိပြုနိုင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အချိန်မီကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဖျက်ပိုးလဏ္ခဏာများ အရွယ်အဆင့်အလိုက်နေထိုင်စားသောက်သောသဘောသဘာဝများကို ကောင်းစွာသိရှိရန်လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ တောင်သူများအနေဖြင့်သင်တန်းတွင်ပို့ချသည့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများကို သေချာလေ့လာ မှတ်သားရန်လိုအပ်သလို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ဝေထားသည့်လက်ကမ်းစာစောင်များ ပိုစတာဗွီနိုင်း များနှင့် ဖောငမြှေင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလက်စွဲစာအုပ်များကိုလည်း လေ့လာရန်နှင့် မိမိစိုက်ခင်း ကိုလည်းစိုက်ပျိုးပြီး အပင်ပေါက်ချိန်မှစ၍ အမြဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံတွင် ကျရောက်သောဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်မှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တောင်သူများအား ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးခွန်စံလွင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများက ပေးအပ်ပေးကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ သိကျိတ် အုပ်စု၊ ဆင်ခွန်လာလျှဆင်းကွင်းကံပွင့်ကျေးရွာများတွင် ကြွက်ဖျက်ဆီးထိခိုက်မှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးအပ် သော ဆန်အိတ်ပေါင်း(၂၀၀)အိတ်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း(၆၀)ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ ကျေးရွာတောင်သူများမှ လက်ခံရယူကြသည်။ 

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဖယ်ခုံစက်လှေဆိပ်တည်ဆောက်မည့်နေရာအား သွားရောက်ကြည့်ရှုကာ လိုအပ်သည်များမှာကြားပြီး တောင်သူ ဦးလှဒူး၏ အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ခင်းအတွင်း ဖောငမြှေင်တောင်စုပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းနေမှု အားကြည့်ရှုအားပေးကာ ကုန်းဆုံကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု one stop shop ရုံးများ၏ ဒေသတွင်းရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း၌ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးသော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားများ၊ မြေစာရင်းပုံစံ(၇) များကို ဒေသခံပြည်သူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပေးအပ်ကြပြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရာ ဒေသခံပြည်သူများက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းတံတားကိစ္စရပ်များ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည်ဖြေကြား၍ နှစ်အလိုက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး) 

09250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

danauရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပင်းတယ၊ အောင်ပန်း၊ ရွာငံ၊ ကလောမြို့နယ်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 143 guests and no members online

Latest Updates