ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္းဖြင့္

႐ြာငံ ဇူလိုင္   -   ၁၈

168

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္း ဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္(၁၈)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီမိနစ္(၂၀)က အဆိုပါေဆး႐ုံ၌က်င္းပသည္။

ဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးအာကာလင္း၊ ျပည္နယ္ကုသေရးႏွင့္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉးေဒါက္တာေဒၚသူဇာခ်စ္တင္၊ အလႉရွင္ (Forever Group CEO) ဦးဝင္းေမာ္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းကဗၼည္းေမာ္ကြန္းအား အေမႊးနံသာပတ္ဖ်န္းေပး ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ေဒသ ဦးစီးဥကၠ႒ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ေဆး႐ုံအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၿပီး၊ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ေဆးကုသခံယူေနေသာ လူနာ မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားဒုတိယပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သြားႏွင့္ခံတြင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ ျပည္သူလူထုအတြင္း သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား သိရွိနားလည္မႈအားနည္းျခင္း၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လြယ္လင့္တကူလက္လွမ္းမွီရရွိမႈမရွိျခင္း၊ သြားႏွင့္ ခံတြင္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္သည့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား နည္းပါးေနေသးျခင္းႏွင့္ Dental Chair အပါအဝင္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားမလုံေလာက္ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း အလႉရွင္ဦးဝင္းေမာ္မိသားစုမွ ႐ြာငံေဆး႐ုံအတြက္ သြားေဆးခန္းျပဳျပင္ျခင္း (သိန္း၉ဝက်ပ္)၊ Dental Chair (၂)လုံး (သိန္း၁၃ဝက်ပ္)ခန္႔ႏွင့္ Dental X-Ray (၁)လုံး (သိန္း၈၀)က်ပ္ခန္႔ လႉဒါန္းေပးသည့္အတြက္ ႐ြာငံျပည္သူလူထုကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အလႉရွင္ မိသားစုမွ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံတြင္ သြားႏွင့္ခံတြင္းလူနာစုစုေပါင္း(၄၁၃)ဦးကို ေဆးကုသေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးလႉဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး၊ သြားက်န္းမာေရးေဆးခန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း(၃၀၀)ႏွင့္ ပင္းတယေဆး႐ုံအတြက္ အဝတ္ေလၽွာ္စက္ႏွင့္ အဝတ္အေျခာက္ခံစက္ တစ္လုံး၊ ေစာင္ေခါင္းအုံးႏွင့္အိပ္ယာခင္းမ်ား စုစုေပါင္းက်ပ္(၃၇)သိန္းခန္႔ လႉဒါန္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္တြင္ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္(၃)ဦးရွိၿပီး၊ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိသည္ကို သိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွစၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ သြားပိုးစားေရာဂါလူနာ(၁၃၃၉)ဦး၊ သြားဖုံးေရာဂါလူနာ(၂၄၂)ဦး၊ အျခား သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါဆိုင္ရာလူနာ(၂၀၀)ေက်ာ္တို႔ကို ကုသမႈေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ကိုသိရပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၃၀၀၀)ေက်ာ္ကို သြားႏွင့္ခံတြင္းစစ္ေဆးေပးခဲ့ၿပီး၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ(၆၅၀)ဦးခန္႔ကို ကုသေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလႉရွင္မွလႉဒါန္းေသာ သြားေဆးခန္း Dental Chair ႏွင့္ Dental X-Ray မ်ားျဖင့္ ႐ြာငံၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုကို အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပးၾကရန္ေျပာၾကားသည္။

၎ေနာက္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးအာကာလင္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အလႉရွင္ (Forever Group) CEO ဦးဝင္းေမာ္မွ လႉဒါန္းရသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းကာ သြားႏွင့္ခံတြင္းေဆးခန္း ဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိုအလႉရွင္ Forever Group CEO ဦးဝင္းေမာ္မွေပးအပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာခြန္ဝင္းလတ္က လက္ခံရယူၿပီး၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ သြားဓါတ္မွန္စက္အား ပင္းတယ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာနဦးစီးမႉးေဒါက္တာမို႔မို႔ၾကည္မွ လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးၿပီး၊ သြားႏွင့္ ခံတြင္းေဆးခန္းႏွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာစက္ကရိယာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ေပးပါေသာ ေဒါက္တာထြန္းလွအား ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာခြန္ဝင္းလတ္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးအပ္၍ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးမင္းစိုးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09−250132943

unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရွာငံမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်းဖွင့်

ရွာငံ ဇူလိုင်   -   ၁၈

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရွာငံမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း ဖွင့်ပွဲကို ဇူလိုင်(၁၈)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီမိနစ်(၂၀)က အဆိုပါဆေးရုံ၌ကျင်းပသည်။

ဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဦးအာကာလင်း၊ ပြည်နယ်ကုသရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးဒေါက်တာဒေါ်သူဇာချစ်တင်၊ အလှူရှင် (Forever Group CEO) ဦးဝင်းမော်တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး၊ သွားနှင့်ခံတွင်းကဗ္မည်းမော်ကွန်းအား အမွှေးနံသာပတ်ဖျန်းပေး ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဒေသ ဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ အလှူရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဆေးရုံအတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး၊ ဆေးရုံတက်ရောက်ဆေးကုသခံယူနေသော လူနာ များအား ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာ နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သော သွားနှင့်ခံတွင်းစစ်တမ်းများအရ ပြည်သူလူထုအတွင်း သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာများ သိရှိနားလည်မှုအားနည်းခြင်း၊ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို လွယ်လင့်တကူလက်လှမ်းမှီရရှိမှုမရှိခြင်း၊ သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်သည့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ နည်းပါးနေသေးခြင်းနှင့် Dental Chair အပါအဝင် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများမလုံလောက်ခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း အလှူရှင်ဦးဝင်းမော်မိသားစုမှ ရွာငံဆေးရုံအတွက် သွားဆေးခန်းပြုပြင်ခြင်း (သိန်း၉ဝကျပ်)၊ Dental Chair (၂)လုံး (သိန်း၁၃ဝကျပ်)ခန့်နှင့် Dental X-Ray (၁)လုံး (သိန်း၈၀)ကျပ်ခန့် လှူဒါန်းပေးသည့်အတွက် ရွာငံပြည်သူလူထုကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် အလှူရှင် မိသားစုမှ ပင်းတယမြို့နယ်ဆေးရုံတွင် သွားနှင့်ခံတွင်းလူနာစုစုပေါင်း(၄၁၃)ဦးကို ဆေးကုသပေးရာတွင် ပံ့ပိုးလှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး၊ သွားကျန်းမာရေးဆေးခန်းအတွက် ကျပ်သိန်း(၃၀၀)နှင့် ပင်းတယဆေးရုံအတွက် အဝတ်လျှော်စက်နှင့် အဝတ်အခြောက်ခံစက် တစ်လုံး၊ စောင်ခေါင်းအုံးနှင့်အိပ်ယာခင်းများ စုစုပေါင်းကျပ်(၃၇)သိန်းခန့် လှူဒါန်းပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ရွာငံမြို့နယ်တွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်(၃)ဦးရှိပြီး၊ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိသည်ကို သိရပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှစပြီး ယခုအချိန်အထိ သွားပိုးစားရောဂါလူနာ(၁၃၃၉)ဦး၊ သွားဖုံးရောဂါလူနာ(၂၄၂)ဦး၊ အခြား သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါဆိုင်ရာလူနာ(၂၀၀)ကျော်တို့ကို ကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့သည့်ကိုသိရပါကြောင်း၊ ကျောင်းကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ချိန်တွင် နှစ်စဉ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ(၃၀၀၀)ကျော်ကို သွားနှင့်ခံတွင်းစစ်ဆေးပေးခဲ့ပြီး၊ ရောဂါဖြစ်ပွားသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ(၆၅၀)ဦးခန့်ကို ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အလှူရှင်မှလှူဒါန်းသော သွားဆေးခန်း Dental Chair နှင့် Dental X-Ray များဖြင့် ရွာငံမြို့နေပြည်သူလူထုကို အရည်အသွေးပြည့်ဝသော သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆက်လက်ပေးကြရန်ပြောကြားသည်။

၎င်းနောက် ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအာကာလင်းမှ အမှာစကားပြောကြားပြီး အလှူရှင် (Forever Group) CEO ဦးဝင်းမော်မှ လှူဒါန်းရသည့် အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းကာ သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုအလှူရှင် Forever Group CEO ဦးဝင်းမော်မှပေးအပ်ရာ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာခွန်ဝင်းလတ်က လက်ခံရယူပြီး၊ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ကာ သွားဓါတ်မှန်စက်အား ပင်းတယ မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနဦးစီးမှူးဒေါက်တာမို့မို့ကြည်မှ လက်ခံရယူ၍ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြန်လည်ပေးပြီး၊ သွားနှင့် ခံတွင်းဆေးခန်းနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာစက်ကရိယာများကို ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ရန်စီစဉ်ပေးပါသော ဒေါက်တာထွန်းလှအား မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာခွန်ဝင်းလတ်မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပြန်လည်ပေးအပ်၍ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းစိုးက ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09−250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

koe-kantရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကွမ်းလုံ၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်နှင့် ဟိုပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 124 guests and no members online

Latest Updates