ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ   −   ၁၁

218

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးတို႔ႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာ(၁၁)ရက္ ညေန(၃)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံး ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Call ခန္းမတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC)မွ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားေနရေသာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သြားေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) Mr. Mosashi Tsudaka မွ ယခုလို ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရသည္မွာ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရ သည့္ဒုတိယတာဝန္ခံျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္၊ စက္တင္ဘာလတစ္လလုံးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)သို႔သြားေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ICRC အဖြဲ႕ကို လုံၿခဳံေရးအရ သြားေရာက္မႈ ခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔သည္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာအရ သြားေရာက္ရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လား႐ႈိး၊ က်ိဳင္းတုံ၌ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္၍ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ လ်ာထားခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္၌ က်ပ္သန္းေပါင္း(၆၀၀)ခြင့္ျပဳ ထားပါေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အေဆာက္အဉီမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ က်န္းမာေရးဌာနအေဆာက္အဉီ မ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္သည့္ ေနရာအသုံးျပဳၿပီး တိုက္ပြဲေရွာင္ေဒသမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ၈၀%လုပ္ငန္းၿပီးစီးၿပီး တိုက္ပြဲအေျခအေနေၾကာင့္ ၂၀%လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕တြင္ အေရးေပၚအေဆာက္အဉီႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္ကားမ်ားကို စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအပိုင္းတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)တြင္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ အေဆာက္အဉီကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုံပါက်င္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေျခေထာက္ျပတ္သူမ်ားႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ယခုလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရသည္မွာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယသက္တမ္းကာလ တာဝန္ယူခ်ိန္တြင္ ICRC အဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ICRC ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ရွိေနရပါေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမျပင္ အေနအထားကို အစိုးရအဖြဲ႕ထက္ ICRC မွပိုမိုသိရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ႐ြာသားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးထိပ္ထား၍ အရပ္သားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို အလြန္အမင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမလုပ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ေနရာ၌ ICRC မွကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး သည့္ေနရာျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ICRC အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္(အေရွ႕ပိုင္း)ကို သြားလာၿမဲသြားလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတြင္အႏၲရာယ္ရွိပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တိုင္ပင္၍ ICRC အဖြဲ႕ကို အႏၲရာယ္ကင္းအခြင့္အလမ္းရွိပါက အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာလာေရာက္ေနထိုင္ သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ရွိဝန္ထမ္းမ်ားထက္ လုံၿခဳံေရးကိုပိုမိုေဆာင္႐ြက္ထားရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုအႏၲရာယ္ၾကားထဲ မွရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ကူညီေပးသည္ကို အၿမဲတမ္းသတိရေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ICRC ႏွင့္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ယူထား သည့္ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမွာ အေရးႀကီးကိစၥျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ICRC အဖြဲ႕မွကူညီေပးသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ နားလည္မႈရွိေပးႏိုင္ ရန္ေျပာၾကားသြားသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09-250132943

unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ ICRC အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ   −   ၁၁

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့နှင့်အတူ စက်တင်ဘာ(၁၁)ရက် ညနေ(၃)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် Call ခန်းမတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC)မှ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်ခံစားနေရသောသူများအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် သွားရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လာရောက်တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) Mr. Mosashi Tsudaka မှ ယခုလို ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရသည်မှာ ဝမ်းသာပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်အထွေထွေလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရ သည့်ဒုတိယတာဝန်ခံဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ပြုပါရန်၊ စက်တင်ဘာလတစ်လလုံးတွင် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)သို့သွားရောက်ရန်ရှိကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ICRC အဖွဲ့ကို လုံခြုံရေးအရ သွားရောက်မှု ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် မိမိတို့သည် လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာအရ သွားရောက်ရန်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လားရှိုး၊ ကျိုင်းတုံ၌ ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် လျာထားချက်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်၌ ကျပ်သန်းပေါင်း(၆၀၀)ခွင့်ပြု ထားပါကြောင်း၊ အသုံးပြုဘတ်ဂျက်များကို အဆောက်အဉီများအတွက် အသုံးပြုပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးဌာနအဆောက်အဉီ များပြန်လည်ပြုပြင်သည့် နေရာအသုံးပြုပြီး တိုက်ပွဲရှောင်ဒေသများတွင်လည်း အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)တွင် ၈၀%လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီး တိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့် ၂၀%လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားရကြောင်း၊ ကျောက်မဲမြို့တွင် အရေးပေါ်အဆောက်အဉီနှင့် လူနာတင်ယာဉ်ကားများကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအပိုင်းတွင် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တွင် နမ့်စန်မြို့နယ်နှင့် မောက်မယ်မြို့နယ်တို့၌ အဆောက်အဉီကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် မိုင်းပျဉ်းမြို့နှင့် ပုံပါကျင်မြို့တို့တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ခြေထောက်ပြတ်သူများနှင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး သွားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုလို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) နှင့်တွေ့ဆုံရသည်မှာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ဒုတိယသက်တမ်းကာလ တာဝန်ယူချိန်တွင် ICRC အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ICRC ကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကို တွေ့ရှိနေရပါကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလတွင် မြေပြင် အနေအထားကို အစိုးရအဖွဲ့ထက် ICRC မှပိုမိုသိရှိမှာဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ချို့နေရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ရွာသားနှင့် ရောနှောနေထိုင်ပြီး တိုက်ပွဲများဖြစ်နေပါကြောင်း၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးထိပ်ထား၍ အရပ်သားနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို အလွန်အမင်းတိုက်ခိုက်မှုများမလုပ်ပါကြောင်း၊ ၎င်းနေရာ၌ ICRC မှကူညီဆောင်ရွက်ပေး သည့်နေရာဖြစ်၍ အချို့နေရာတွင် ICRC အနေဖြင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နှင့်(အရှေ့ပိုင်း)ကို သွားလာမြဲသွားလာနိုင်ကြောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိပါကြောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့တိုင်ပင်၍ ICRC အဖွဲ့ကို အန္တရာယ်ကင်းအခွင့်အလမ်းရှိပါက အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ခွင့်ပြုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာလာရောက်နေထိုင် သည့်ဝန်ထမ်းများကို အစိုးရအဖွဲ့ရှိဝန်ထမ်းများထက် လုံခြုံရေးကိုပိုမိုဆောင်ရွက်ထားရှိရပါကြောင်း၊ ယခုလိုအန္တရာယ်ကြားထဲ မှရှမ်းပြည်နယ်အတွက် ကူညီပေးသည်ကို အမြဲတမ်းသတိရနေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ICRC နှင့်တွေ့နိုင်ရန် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထား သည့်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးမှာ အရေးကြီးကိစ္စဖြင့် နေပြည်တော်သို့အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ကို ICRC အဖွဲ့မှကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် နားလည်မှုရှိပေးနိုင် ရန်ပြောကြားသွားသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09-250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ တာချီလိတ်၊ လားရှိုး၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရယ်၊ သိန္နီ၊ မက်မန်းနှင့် မိုင်းခတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပါသည်။

 

We have 106 guests and no members online

Latest Updates