ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ ဂျပန်နိုင်ငံ Machinery Company ITOCHU Corporation အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး   ဒီဇင်ဘာ  ၂၆

 

009

 

   ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် ဒီဇင်ဘာ(၂၆)ရက်၊ မွန်းလွဲ(၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဂျပန်နိုင်ငံ Mr.Kazuya Hirano (Genernal Manger) ခေါင်းဆောင်ကာ Machinery Company ITOCHU Corporation အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံသည်။

 

   ထိုသို့ တွေ့ဆုံမှုတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ Mr.Kazuya Hirano (Genernal Manger) မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတားကိစ္စရပ်များကို အဓိက ဆွေးနွေးတင်ပြ ရှင်းလင်းသည်။ ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများက မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည်ရှင်းလင်းကြကြောင်း သိရှိရသည်။